Mikä on ajopäiväkirja?

Ajopäiväkirja

Aukoton ajopäiväkirja on yrityksen ajoneuvoja koskevista kuluista tehtävien ALV-vähennysten edellytys. Sen avulla yrittäjä pystyy todistamaan, ettei yrityksen ajoneuvoilla ole ajettu yksityisajoja. Ajopäiväkirja voi olla manuaalinen (paperinen, Excel-taulukko yms.) tai kokonaan sähköinen ja jokaisesta ajoneuvosta on pidettävä omaa ajopäiväkirjaa.

ALV-vähennys ja ajopäiväkirja

Jos yrityksen omistuksessa olevasta ajoneuvosta on vähennetty arvonlisävero, tulee verottajalle tarvittaessa esittää luotettava dokumentaatio ajetuista ajoista. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että yrityksen ajoneuvolla ei saisi ajaa työajoa, ja tästä verottaja haluaa selvityksen. Jos kyseessä on pakettiauto, voi sillä poikkeuksellisesti ajaa yksityisajoa vähäisissä määrin, mutta tämä lasketaan työntekijälle autoeduksi kyseisen matkan osalta. Tämä tulee huomioida työntekijän verotuksessa.

Jos yrityksen omistuksessa on henkilöauto, ei sillä saa ajaa lainkaan yksityisajoa. Vähäinenkin yksityisajojen osuus poistaa ALV-vähennysoikeuden kokonaan.

Puutteellinen dokumentaatio voi johtaa veroseuraamuksiin sekä yritykselle että työntekijälle. Todistustaakka työ- ja yksityisajoista on yrityksellä, ei verottajalla. Mikäli luotettavaa todistusta ei ole, verottaja voi arvioida ajettujen yksityisajojen määrän.

Mitä tietoja ajopäiväkirjoihin tarvitaan?

Ajopäiväkirjaan tulee täyttää jokaisesta työajosta seuraavat tiedot:

  • Ajon alkamis- ja päättymisaika
  • Ajon alkamis- ja päättymispaikka
  • Tarvittaessa ajoreitti
  • Matkamittarin lukema alussa ja lopussa
  • Matkan pituus
  • Ajon tarkoitus
  • Auton käyttäjä

Lue lisää: Verosäännökset ja ajopäiväkirja 

auto moottoriteillä norjassa

Kuinka kauan ajopäiväkirjoja tulee säilyttää?

Ajopäiväkirjoja tulee verottajan edellytyksen mukaan säilyttää kuusi vuotta tilikauden päättymisestä. On siis tärkeää, että ajopäiväkirjat täytetään aina ajallaan ja aukottomasti, jolloin varmistetaan moitteeton dokumentointi ajopäiväkirjoihin liittyen.

Mikäli verottajalle ei pystytä todistamaan, ettei ALV-vähennetyillä ajoneuvoilla ole ajettu yksityisajoja, verottaja arvioi niillä tehtyjen yksityisajojen määrän. Arvion perusteella verottaja voi määrätä yksityisajoista veromätkyn takautuvasti esimerkiksi viimeisen kolmen vuoden ajalta.

Kontrolli ajopäiväkirjan avulla

Ajopäiväkirjan avulla tiedät aina mitä ajoja yrityksesi ajonevoilla on tehty ja sinulla on täysi kontrolli ajoneuvokannastasi. Ottamalla ajopäiväkirjan osaksi päivittäisiä rutiineja niiden täyttäminen onnistuu osana työpäivän kulkua. Veroseuraamusten riski poistuu, kun ajopäiväkirjat ovat ajan tasaiset ja oikein täytetyt.

Olemme keränneet paljon tietoa ajopäiväkirjoista nettisivuillemme. Voit vierailla esimerkiksi seuraavilla sivuilla:

Miksi tarvitsen ajopäiväkirjaa?
Mikä on sähköinen ajopäiväkirja?

ABAXin sähköinen ajopäiväkirja