ABAX

Mitä tietoja ajopäiväkirjaan tarvitaan?

Ajopäiväkirja on yrityksen ajoneuvojen ALV-vähennyksen edellytys.

Karolina Romakkaniemi-Alhonen
Mitä tietoja ajopäiväkirjaan tarvitaan?

Verotarkastuksessa yrityksen on kyettävä esittämään luotettava raportointi kaikista ajoneuvoilla ajetuista ajoista ja tällä tavoin osoittaa, ettei yrityksen ajoneuvoilla ajeta yksityisajoa. Satunnainen yksityisajo sallitaan, mutta tämä katsotaan työntekijälle myönnetyksi autoeduksi, joka tulee ottaa huomioon verotettavana tulona. Tähän on olemassa omat laskukaavansa, joita voit tarkastella täällä.

Riski sekä työnantajalle että työntekijälle

Huolimattomasti täytetyistä ajopäiväkirjoista voi koitua veroseuraamuksia sekä työnantajalle että työntekijälle. Jos yrityksellä ei ole esittää luotettavaa dokumentointia ajoneuvoilla tehdyistä ajoista, arvioi verotarkastaja yksityismatkojen määrän. Näiltä osin maksettavaksi voi koitua veroseuraamuksia.

Ajopäiväkirja verotarkastuksen tukena

Jokaisella yrityksen ajoneuvolla tulisi olla oma ajopäiväkirja, johon merkitään sillä ajettujen matkojen tiedot. Ajopäiväkirjasta tulee käydä ilmi seuraavat tiedot jokaisen matkan osalta päivittäin:

  • Ajon alkamis- ja päättymisaika

  • Ajon alkamis- ja päättymispaikka

  • Tarvittaessa ajoreitti

  • Matkamittarin lukema alussa ja lopussa

  • Matkan pituus

  • Ajon tarkoitus

  • Auton käyttäjä

”Vähennystä varten täytyy pitää ajopäiväkirjaa”, toteaa verottaja sivuillaan. Perinteisen paperisen ajopäiväkirjan täyttäminen voi tuntua työläältä ja aikaa vievältä. Paperien pyörittelystä tulee entistä raskaampaa, jos kaikkia ajoja ei ole muistettu merkitä ja energiaa pitää käyttää ajojen, kilometrimäärien, mittarilukemien ja matkojen tarkoitusten miettimiseen.

Sähköinen ajopäiväkirja mahdollistaa tietojen dokumentoinnin automaattisesti.

Lue lisää ABAXin sähköisestä ajopäiväkirjasta täältä!