Yksityisyydensuojan huomioiminen GPS-paikannuksessa

Morten Rakke1
Kohtaamme silloin tällöin yksityisyydensuojaan liittyviä kysymyksiä, kun puheenaiheena on GPS-paikannus ajoneuvoissa – ja ajoneuvoistahan meillä puhutaan paljon.

GPS-paikannus yrityksen ajoneuvossa

Kun työnantaja haluaa asentaa yrityksen omistamiin ajoneuvoihin GPS-paikannuslaitteet, on hänellä oikeus asentaa ne – työnantaja on kuitenkin velvollinen ilmoittamaan työntekijöilleen ennakkoon GPS-paikannuslaitteen käyttöönotosta YT-neuvottelumenettelyn kautta sekä perustella syyt paikannukselle. Kyseessä on tällöin välillinen paikantaminen, jolla tarkoitetaan juuri ajoneuvon paikantamista, ei henkilön paikantamista. Jos tarkoituksena on paikantaa henkilöitä, tarvitaan tähän työntekijöiden suostumus.

GPS-paikannus työsuhdeautossa

Työntekijä voi vapaasti hallinnoida oman GPS-laitteensa näkyvyyttä työnantajalle ellei työnantajalla ole perusteltua syytä ajoneuvon sijaintitietojen näkymiselle. Perusteltuja syitä voi olla muun muassa parempi asiakaspalvelu ja kustannustehokkuuden parantaminen työssä, jossa liikkuminen asiakkaiden välillä ajoneuvolla on olennainen osa palvelua ja tehokkuutta.

GPS-paikannus yksityisautossa

Yksityisajoneuvon paikantamisessa pätee samat säännöt kuin työsuhdeauton paikannuksessa; hyvin perusteltuna sijaintitiedot tulee näyttää työnantajalle työajojen osalta. Mikäli sijaintitiedot pysyvät kuljettajan omana tietona, toimitetun ajopäiväkirjan osalta näkyvissä ovat vain työajot, joista yksityisajoneuvon käyttäjä hakee kilometrikorvauksia.

Työnantaja voi asettaa tietyt säännökset yksityisajoneuvon käyttäjälle kilometrikorvauksen hakemiseen ja GPS-paikannuslaitteeseen. Työnantaja voi esimerkiksi ohjeistaa, että kilometrikorvauksia on mahdollista hakea, jos ne todennetaan tietyn palveluntarjoajan GPS-laitteen avulla. Työntekijä voi kieltäytyä laitteen asentamisesta, mutta ei ole tämän jälkeen oikeutettu hakemaan kilometrikorvauksia ilman kyseistä GPS-laitetta.

Kehotamme yritysasiakkaitamme avoimuuteen paikannuslaitteita asennettaessa. Paikannukseen liittyvistä asioista on hyvä keskustella ja kuunnella työntekijöiden mahdollisia kysymyksiä. Motivaatiota saattaa myös lisätä, mikäli yritysjohto päättää sijoittaa osan paikannuslaitteilla säästetyistä rahoista työyhteisön hyväksi.