ABAX

GPS-paikannuksessa huomioidaan yksityisyydensuoja

Kohtaamme silloin tällöin yksityisyydensuojaan liittyviä kysymyksiä, kun puheenaiheena on GPS-paikannus ajoneuvoissa – ja ajoneuvoistahan meillä puhutaan paljon.

Karolina Romakkaniemi-Alhonen
Yksityisyydensuojan huomioiminen GPS-paikannuksessa

GPS-paikannus yrityksen ajoneuvossa

Kun työnantaja haluaa asentaa yrityksen omistamiin ajoneuvoihin GPS-paikannuslaitteet, on hänellä oikeus asentaa ne hyväksytyn perusteen pohjalta – työnantaja on kuitenkin velvollinen ilmoittamaan työntekijöilleen ennakkoon GPS-paikannuslaitteen käyttöönotosta YT-neuvottelumenettelyn kautta sekä perustella syyt paikannukselle ja selkeät tiedot mitä ja miten tietoja kerätään, mitä niillä tehdään ja kenen toimesta. Kyseessä on tällöin välillinen paikantaminen, jolla tarkoitetaan juuri ajoneuvon ¬– ei henkilön – paikantamista. Jos tarkoituksena on paikantaa henkilöitä, tarvitaan tähän työntekijöiden suostumus.

GPS-paikannus työsuhdeautossa

Työntekijä voi vapaasti hallinnoida oman ajopäiväkirjansa tiedot tuottavan GPS-laitteensa näkyvyyttä työnantajalle ellei työnantajalla ole perusteltua syytä ajoneuvon sijaintitietojen näkymiselle. Perusteltuja syitä voi olla muun muassa parempi asiakaspalvelu ja kustannustehokkuuden parantaminen työaikana, kun liikkuminen asiakkaiden välillä ajoneuvolla on olennainen osa palvelua ja tehokkuutta.

GPS-paikannus yksityisautossa

Työntekijä voi vapaasti hallinnoida oman ajopäiväkirjansa tiedot tuottavan GPS-laitteensa näkyvyyttä työnantajalle ellei työnantajalla ole perusteltua syytä ajoneuvon sijaintitietojen näkymiselle. Perusteltuja syitä voi olla muun muassa parempi asiakaspalvelu ja kustannustehokkuuden parantaminen työaikana, kun liikkuminen asiakkaiden välillä ajoneuvolla on olennainen osa palvelua ja tehokkuutta.


Yksityisajoneuvon paikantamisessa pätee samat säännöt kuin työsuhdeauton paikannuksessa; hyvin perusteltuna työajojen sijaintitiedot tulee näyttää työnantajalle. Mikäli sijaintitiedot pysyvät kuljettajan omana tietona, toimitetun ajopäiväkirjan osalta näkyvissä ovat vain työajot, joista yksityisajoneuvon käyttäjä hakee kilometrikorvauksia. Yksityisajoja ei näytetä työnantajalle, ellei kuljettaja siihen nimenomaa anna suostumusta.


Työnantaja voi asettaa tietyt säännökset yksityisajoneuvon käyttäjälle kilometrikorvauksen hakemiseen ja GPS-paikannuslaitteeseen. Työnantaja voi esimerkiksi ohjeistaa, että kilometrikorvauksia on mahdollista hakea, jos ne todennetaan sähköisen ajopäiväkirjan avulla. Työntekijä voi kieltäytyä laitteen asentamisesta, mutta ei ole tämän jälkeen oikeutettu hakemaan kilometrikorvauksia, vaan hän voi halutessaan ilmoittaa satunnaisten työajojen kulut omassa veroilmoituksessaan vähennettäviksi.


Kehotamme yritysasiakkaitamme avoimuuteen paikannuslaitteita asennettaessa. Paikannukseen liittyvistä asioista on hyvä keskustella yhdessä ja kuunnella työntekijöiden mahdollisia kysymyksiä. Motivaatiota saattaa myös lisätä, mikäli yritysjohto päättää sijoittaa osan paikannuslaitteilla säästetyistä rahoista työyhteisön hyväksi.

Olemme koonneet tietosuoja- ja yksityisyydensuoja-asiat yhdelle sivustolle.