ABAX Triplog i digital karta

Mitä tietoja ajopäiväkirjaan tarvitaan?

Ajopäiväkirja on yrityksen ajoneuvojen ALV-vähennyksen edellytys.

Verotarkastuksessa yrityksen on kyettävä esittämään luotettava raportointi kaikista ajoneuvoilla ajetuista ajoista ja tällä tavoin osoittaa, ettei yrityksen ajoneuvoilla ajeta yksityisajoa. Satunnainen yksityisajo sallitaan, mutta tämä katsotaan työntekijälle myönnetyksi autoeduksi, joka tulee ottaa huomioon verotettavana tulona. Tähän on olemassa omat laskukaavansa, joita voit tarkastella täällä.

Riski sekä työnantajalle että työntekijälle

Huolimattomasti täytetyistä ajopäiväkirjoista voi koitua veroseuraamuksia sekä työnantajalle että työntekijälle. Jos yrityksellä ei ole esittää luotettavaa dokumentointia ajoneuvoilla tehdyistä ajoista, arvioi verotarkastaja yksityismatkojen määrän. Näiltä osin maksettavaksi voi koitua veroseuraamuksia.

Nokian kaupungille langetettiin veroseuraamuksia, kun sisäisessä tutkinnassa paljastui ajoneuvojen väärinkäyttöä. Lue koko juttu täältä.

Ajopäiväkirja verotarkastuksen tukena

Jokaisella yrityksen ajoneuvolla tulisi olla oma ajopäiväkirja, johon merkitään sillä ajettujen matkojen tiedot. Ajopäiväkirjasta tulee käydä ilmi seuraavat tiedot jokaisen matkan osalta:

  • Ajon alkamis- ja päättymisaika
  • Ajon alkamis- ja päättymispaikka
  • Tarvittaessa ajoreitti
  • Matkamittarin lukema alussa ja lopussa
  • Matkan pituus
  • Ajon tarkoitus
  • Auton käyttäjä

”Ajopäiväkirja tai muu luotettava selvitys tarvitaan”, toteaa verottaja sivuillaan. Perinteisen paperisen ajopäiväkirjan täyttäminen voi tuntua työläältä ja aikaa vievältä. Paperien pyörittelystä tulee entistä raskaampaa, jos kaikkia ajoja ei ole muistetttu merkitä ja energiaa pitää käyttää ajojen, kilometrimäärien ja matkojen tarkoitusten miettimiseen.

Sähköinen ajopäiväkirja mahdollistaa tietojen dokumentoinnin automaattisesti.

Voit ostaa ABAXin sähköisen ajopäiväkirjan täältä!