ABAX

Verosäännöstön monimutkaisuus: hankalia myös lehdistölle

Ei ole ollenkaan ihmeellistä, että yrityksillä ja työntekijöillä ei ole kaikki autojen yksityis- ja työkäyttöön liittyviä verotusasioita selvillä. Lehdistökin näyttää julkaisevan harhaanjohtavaa tietoa asiasta mikä osaltaan edesauttaa väärinkäsitysten ja virheellisen tiedon leviämistä. Oma lukunsa on eriävät verotuskäytännöt eri puolilla Suomea, minkä mekin kohtaamme päivittäin vaikka säännöt ovat samat kaikille, mutta ei keskitytä nyt siihen.

Karolina Romakkaniemi-Alhonen
Verosäännöstön monimutkaisuus: hankalia myös lehdistölle

Kauppalehdessä julkaistiin juttu kuorma-autoksi rekisteröidyn pick-up auton verotuksesta. Artikkelissa puhutaan auton verotukseen liittyvistä asioista, joilla on saatu painettua ajoneuvon hintaa alas ja mainitaan, että ".. eikä autosta tarvitse maksaa lainkaan autoetua." Tämä on hyvin harhaanjohtavaa, mutta sinänsä artikkelin teksti on oikein, sillä varsinaista autoetua kuorma-autoista ei tule. Tämä johtuu siitä, että verosäännösten mukaisesti autoetu koskee ainoastaan henkilöautoja ja pakettiautoja. Harhaanjohtavaa asia on siltä kannalta, että verotettava etuus kuorma-auton käytöstä yksityisajoihin kuitenkin tulee. Joitain vuosia sitten kuorma-autoista ei tullut minkäänlaista verotettavaa etua, mutta sittemmin verottaja on tämän porsaanreiän korjannut.

Verottajan sivuilla "Luontoisedut verotuksessa" kohdassa 7.8.5 "Muu kuin henkilö- tai pakettiauto luontoisetuna" puhutaan nimenomaan tällaisesta tapauksesta. Siinä huomautetaan, että tällainen auto saattaa olla käytössä vain satunnaisesti minkä takia normaaleja autoedun laskemista koskevia määräyksiä ei kuorma-autoihin sovelleta. Sen sijaan kuorma-autoihin liittyvä etuus (samoin kuin vene-, mökki- tai vaikka helikopterietu) verotetaan "käyvän arvon" mukaisesti. Käytännön kannalta tämäkin on hankalaa, koska sen laskeminen ei ole helppoa ja ennakonpidätys täytyy käytännössä suorittaa vuoden viimeisen palkan yhteydessä, mikä tarkoittaa pienentynyttä vuoden viimeistä joulun aikaan sijoittuvaa palkkaa.

Lisäksi artikkelissa ei oteta mitään kantaa kuorma-autolla mahdollisesti tehtyihin yksityisajoihin, jolloin tulee mukaan myös ALV-vähennysoikeuden menetykset näiden ajojen osalta.

Oma hankaluutensa asian ymmärtämisessä on se, että mikäli asiasta kysyy vaikka verottajalta, saattaa saada vastauksen vain esimerkiksi luontoisetujen verotuksen kannalta ja ALV-puolen vaikutukset jää kokonaan vastaamatta ja ymmärtämättä. Monimutkainen asia, jolloin vaikutukset on hyvä selvittää kokonaisuudessaan ennen ostopäätöstä. Tai artikkelin kirjoittamista.