ABAX

Työajo vai yksityisajo

Tiedätkö, mikä on työ- ja yksityisajojen ero? Työmatkakulujen ja yksityisajomatkojen oikean erottelun ymmärtäminen on tärkeää verotusta ja kustannusten seurantaa varten. Tässä artikkelissa selitämme, miten voit tunnistaa ja erottaa nämä kaksi ajotyyppiä.

Karolina Romakkaniemi-Alhonen

Tiedätkö mikä on työ- ja yksityisajoa?

Työajoksi luokitellaan yleisesti

  • matka kotoa esimerkiksi asiakkaalle tai muuhun paikkaan, jossa työntekijä ei ole normaalisti töissä (konttori/työmaa)

  • matka vakituisen työpaikan ja ei-vakituisen työpaikan välillä, esimerkiksi matka toimistolta asiakkaalle

Yksityisajoksi luetaan

  • matka kotoa vakituiselle työpaikalle

  • matka vakituiselta työpaikalta paikkaan, jossa käynnin syy ei liity työhön, esimerkiksi kaupassa käynti

  • työmatkalla matka toimistolta hotelliin tai ostosreissu työmatkan aikana.

Epäselvät tilanteet

Jos työntekijä joutuu käyttämään erikoisvarusteltua ajoneuvoa normaalin työajan ulkopuolella tai hän joutuu olla hälytys- tai varallaolovalmiudessa, on varsinaisen työpaikan tai päivystystehtävän ja kodin välinen ajo työajoa. Muu ajo em. ajalla katsotaan yksityisajoksi.

Jos työntekijä yöpyy työmatkalla, hotellin ja toimiston väliset matkat luetaan yksityisajoiksi. Matkat mahdollisen asiakkaan luota hotellille ja matka hotellilta suoraan esimerkiksi asiakkaan luokse ovat puolestaan työajoja molemmat.

Lähde: Verohallinnon ohjeet: Työmatkakustannusten korvaukset verotuksessa

Työ- ja yksityisajojen erottelu

Työ- ja yksityisajojen erottelu onnistuu helposti automatisoidulla sähköisellä ajopäiväkirjalla.

Kuten edellä mainittiin, asunnon ja työpaikan välisiä matkoja ei lasketa työmatkaksi. Niistä syntyvät matkakulut saa kuitenkin vähentää omassa verotuksessa halvimman (yleensä julkisen) kulkuneuvon mukaan.

Lähde: Verohallinnon ohjeet, Matkakustannusten vähentäminen palkansaajan verotuksessa