ABAX

Autotyypit ja ajopäiväkirja

Miten eri autotyypit vaikuttavat ajopäiväkirjan käyttöön? Miksi yritysauton, yksityisauton tai työsuhdeauton kuljettajan tulisi käyttää ajopäiväkirjaa osana työrutiinejaan?

Marie Lislott
white van driving on road inbetween woods

Yritysauto ja ajopäiväkirja

Yritysautolla tarkoitetaan yrityksen omistamaa autoa, joka annetaan työntekijän käyttöön tämän työtehtävien suorittamiseen, esim. pakettiauto. Yritys on oikeutettu vähentämään yrityksen omistamista ajoneuvoista arvonlisäveron, mikäli sillä ajetaan vain työajoa. Satunnainen yksityisajo hyväksytään, mutta matkat kyseisten kilometrien osalta lasketaan autoeduksi ja se tulee huomioida työntekijän palkassa.

Ajopäiväkirjaan tulee kirjata jokaisesta matkasta seuraavat tiedot:

  • Ajon alkamis- ja päättymisaika

  • Ajon alkamis- ja päättymispaikka

  • Tarvittaessa ajoreitti

  • Matkamittarin lukema alussa ja lopussa

  • Matkan pituus

  • Ajon tarkoitus

  • Auton käyttäjä

Yksityisauto ja ajopäiväkirja

Yksityisauto on työntekijän omistama auto, jota hän käyttää mahdollisesti työhön liittyvien matkojen ajamiseen. Työhön liittyvistä ajoista työnantaja voi maksaa työntekijälle kilometrikorvausta.

Ajopäiväkirjan avulla työntekijä voi todentaa todelliset kilometrit ja saada korvaukset ajetuista työajoista. 

Työsuhdeauto ja ajopäiväkirja

Kun työnantaja maksaa kaikki autosta aiheutuvat kustannukset, kyseessä on vapaa autoetu. Kun palkansaaja maksaa itse ainakin polttoainekustannukset, kyseessä on auton käyttöetu. Työhön liittyvistä ajoista työnantaja voi maksaa työntekijälle kilometrikorvausta, mikäli käytössä on auton käyttöetu. Työntekijälle, jolla on vapaa autoetuauto käytössä, ei voi maksaa verottomia kilometrikorvauksia.

Verottajan määräysten mukaan käyttöetu- tai autoetuajoneuvolla saa ajaa yksityisajoa 18 000 kilometriä vuodessa. Jos omia ajoja kertyy vähemmän, luontoisedun määrä voidaan laskea ja työntekijä saa veronpalautuksia. Työajojen määräksi on vastaavasti asettettu 30 000 kilometriä vuodessa. Mikäli ajoa kertyy enemmän, myös tällöin luontoisedun määrää voidaan laskea.

Ajopäiväkirjan avulla on helppo todistaa yksityis- ja työajojen määrät ja saavuttaa rahan arvoisia etuja veronpalautusten muodossa.

Yksityisyydensuoja ajopäiväkirjoissa

Palveluntarjoajaa valittaessa on syytä kiinnittää huomiota yksityisyydensuojaan ja yrityksen tietoturvaan. Ajopäiväkirjalaite kerää tietoa sijanneista ja osoitteista, jolloin on tärkeää, etteivät tiedot päädy kolmannen osapuolen saataville. ISO27001-tietoturvasertifikaatti on yksi tehokas keino, millä palveluntarjoaja voi todentaa panostavansa tietoturvaan.

ABAXin ajopäiväkirjat

ABAX tarjoaa ajopäiväkirjalaitteita kaikille, jotka käyttävät ajoneuvoja työssään. Ei siis ole väliä oletko yritysasiakas tai kuluttaja - löydämme sinulle ja tarpeisiisi sopivan ratkaisun!