ABAX

Varför körjournal i en servicebil?

En körjournal används i en servicebil, eller firmabil/ företagsbil som det också kallas, för att bevisa för Skatteverket att bilarna används på rätt sätt i arbetet.

Fanny Anselin
Servicebilar med elektronisk körjournal

Bevisning till Skatteverket

Enligt Skatteverket får en servicebil bara användas privat i ”ringa omfattning”. Därför måste du ha en körjournal som kan bevisa detta. Vid en skatterevision är det företagets och de enskilda anställdas ansvar att kunna bevisa att bilarna har använts på rätt sätt. På Skatteverkets hemsida kan du läsa att de rekommenderar en elektronisk körjournal för dig som inte vill skriva körjournal för hand. 

Omvänd bevisbörda

I de flesta andra juridiska situationer är vi oskyldiga till motsatsen är bevisad. Men vid en skatterevision av servicebilar utgår Skatteverket istället från en princip om omvänd bevisbörda. Om Skatteverket av någon anledning misstänker att du har kört privata ärenden med servicebilen fler än 10 gånger per år, och inte kan motbevisa dem, kan du dessvärre räkna med en saftig upptaxering.

Företaget i sig och enskilda kollegor som har tillgång till servicebilarna drabbas också av en skattesmäll om de saknar trovärdiga körjournaler. Skatteverket utgår då ifrån att alla anställda som har tillgång till servicebilarna också har kört för många privata ärenden än vad som är tillåtet för en servicebil. Begreppet ”tillgång” kan tolkas väldigt brett. Ett exempel är om ni har bilnycklarna hängandes på en öppen plats på kontoret, då menar Skatteverket att servicebilarna tillgängliga för alla anställda.

Undviker skattesmäll

Det bästa beviset du kan ha är en pålitlig körjournal där alla bilresor finns registrerade som tjänsteresor och privatresor. Idag väljer 240.000 användare  ABAX Triplog för att få detta löst automatiskt. Den elektroniska körjournalen sparar givetvis all information så länge som Skatteverket kräver, för att du ska kunna ägna dina tankar på mer lönsamma aktiviteter.  

Vill du veta hur vi kan hjälpa ditt företag att minska risker, kostnader och administration?