ABAX

Smart teknik minskar körtid för svenska skåpbilar

Under de senaste två åren har svenska skåpbilar minskat sin årliga körtid med 34 timmar enligt en nyligen utförd analys av data från ABAX elektroniska körjournaler installerade i 85 000 svenska fordon.

Matias Rodriguez
Två byggare redovisar körjournal direkt i appen

Under de senaste två åren har svenska skåpbilar effektiviserats avsevärt, enligt en nyligen genomförd analys av data från elektroniska körjournaler installerade i 85 000 fordon. Den genomsnittliga körtiden har minskat med 34 timmar per år under denna period, vilket motsvarar nästan en full arbetsvecka.

Svenska hantverkare, byggnadsarbetare och servicemedarbetare tar varje dag hjälp av elektroniska körjournaler när de ger sig ut på nästa uppdrag. Den intelligenta och GPS-baserade körbrickan, enkel att installera i företagsbilen, registrerar viktig information som körtid, hastighet och körsträcka.

ABAX har nyligen granskat 2023 års siffror för de 85 000 företagsbilar som rullar på svenska vägar med vår elektroniska körjournal. Resultatet av analysen avslöjar att dessa fordon tillsammans har kört imponerande 1,3 miljarder kilometer. Det fascinerande är att om vi delar detta med jordens omkrets på 40 075 kilometer, så innebär det att fordonen utrustade med ABAX körjournal har korsat jordklotet hela 33 500 gånger. En imponerande resa som ger en tydlig indikation på den effektivitet och tillförlitlighet som vår teknologi ger.

Här är några av fynden:

  • Varje bil kördes i genomsnitt nästan 16 000 kilometer, vilket är i linje med föregående års siffra.

  • Förarna genomförde knappt 1 150 turer i genomsnitt per bil, en minskning med 5 procent jämfört med 2022.

  • Genomsnittshastigheten för alla resor var cirka 36 kilometer i timmen, vilket var samma hastighet som året innan. 

  • Anställda spenderade i genomsnitt drygt 326 timmar bakom ratten, en minskning med 333 timmar från 2022.

  • Om de 7 timmarna per bil skulle omvandlas till ökad tid hos kund, innebär det att det skulle producerades över 600 000 fler arbetstimmar under 2023.

  • Under perioden från 2021 till 2023 minskade antalet timmar bakom ratten i genomsnitt med 34 timmar per bil, vilket motsvarar nästan en full arbetsvecka och utgör en minskning på nästan 10 procent

Chris Missikos, säljsansvarig för Sverige på ABAX tror att det bakom siffrorna finns flera viktiga lärdomar:

Bättre fordonsstyrning

"Allt fler av våra kunder har en aktiv fordonsstyrning av företagets fordon. När vi på aggregerad nivå ser färre resor och timmar bakom ratten, är detta siffror som tyder på att verktygen fungerar som önskat."

"Kunderna blir också bättre på att använda verktygen: 34 timmar mindre körning per bil de senaste två åren är bra för föraren, klimatet och företagets ekonomi. Det motsvarar nästan en hel arbetsvecka, som nu kan användas för att skapa verkligt värde istället för att spenderas onödigt mellan uppdragen."

Effektivare Rapportering 

"Vi har upplevt en tillväxt på nästan 10 procent i antalet bilar med ABAX-enhet de senaste två åren. Det innebär att svenska företag nu ägnar betydligt mindre tid åt rapportering samtidigt som fler enkelt följer skattereglerna. Det är bara vinnande siffror bakom sådana resultat."

Säkrare Förare, Bättre Ekonomi 

"Färre timmar bakom ratten är goda nyheter för alla. Det ger inte bara säkrare förare och kollegor utan betyder också att fler timmar spenderas ute hos kunderna istället för att användas i onödan mellan uppdragen."

" För företaget innebär det en ökad kundservice istället för att förbruka extra bränsle För privatpersoner innebär det lägre kostnader för körning. Kanske kan vi också hoppas att det återspeglar bättre vägar och en mer effektiv trafikavveckling. "

Bättre Bilförsäkring 

"Många av våra kunder har tagit data  ett steg längre genom att dela den med Fair Bilförsäkring. Resultatet är säkrare körning, vilket gynnar både de egna förarna och andra trafikanter. Dessutom leder det oftast till förmånligare försäkringspremier och bilar som använder mindre bränsle, sällan behöver verkstadsbesök och får ökad livslängd. Detta är något vi tror att ännu fler kommer upptäcka under 2024."

Om du vill veta mer om våra lösningar eller ABAX körjournal är du välkommen att kontakta oss för ytterligare information eller diskutera  om hur våra tjänster kan hjälpa ditt företag att bli mer effektivt.

Vill du veta hur vi kan hjälpa ditt företag att minska risker, kostnader och administration?