ABAX

Drivmedelsförmån och bränsleförmån - vilka regler är det som gäller?

Vi får många frågor hur beskattning och förmånsbeskattningen fungerar för bränsle som betalas av företaget. Här förklarar vi Skattverkets regler som gäller för drivmedelsförmån och bränsleförmån.

Matias Rodriguez
Drivmedelsförmån och bränsleförmån - vilka regler är det som gäller?

Om du kör tjänstebil och företaget betalar för drivmedlet är det viktigt att vara medveten om skattefrågorna kring användningen av bilen, både för tjänsteresor och privata ändamål.

Företaget betalar drivmedel för tjänstebilen


Många som har tjänstebil idag har ett företagskort som de använder för att tanka sin firmabil med. Några har koll och redovisar de privata resorna med sin tjänstebil, men ännu fler har ingen redovisning av privat och tjänsteresorna eller har en schablon kostnad för de privata resorna (bränslekostnaderna). Tyvärr godkänner inte skatteverket detta utan du måste kunna redovisa all privat körning om företaget står för bränslekostnaden.

Upptaxering för drivmedelsförmån


Du riskerar att bli upptaxerad med bränsleförmån för alla mil du kört med tjänstemilen om du inte kan bevisa motsatsen. Kör du mycket i tjänsten har du mycket att riskera vid en skattekontroll. Du kan bli upptaxerad med 30 - 70.000 kr på toppen av din bruttoinkomst, lägg även till ett skattetillägg på 40% så börjar det bli kännbart. Kommer du dessutom över brytgränsen för statlig skatt kommer det att kosta dig ännu mer.

Förmånstagare betalar drivmedel privat

Du som betalar allt bränsle privat behöver också redovisa tjänsteresor för att kunna göra avdrag eller få ersättning från företaget, idag får du 6,50 kr/ milen för en dieselbil och 9,50 kr för andra bränslen.


Du löser problemen genom att skaffa en elektronisk körjournal i tjänstebilen, då kan du visa tjänsteresor och privatresor automatiskt, den underlättar även redovisningen för att få ersättning från företaget om du betalar bränslet privat.

Vill du veta hur vi kan hjälpa ditt företag att minska risker, kostnader och administration?