ABAX

Dina chaufförers beteende – en del av ditt varumärke

De flesta företag har logotypen och telefonnumret på firmabilarna för att få extra reklam när de är ute på vägarna. Men visste du att mer än 90 % av medtrafikanterna får ett dåligt intryck av hela företaget om en firmabil uppträder dåligt i trafiken? Här berättar varumärkesexperten Rino Larsen hur du kan tjäna på att använda verktyget ABAX Förarbeteende.

Marie Lislott
Person checking his driving score in the abax app mockup

Vågar du ta risken att få ett dåligt rykte?

Firmabilar med logga representerar både företaget och dess varumärke dygnet runt, oavsett var de är och om de rullar eller inte. Många företagsledare tänker att det är ett bra sätt att marknadsföra sig. Men stämmer det verkligen? Forskning visar nämligen att om en firmabil körs på ett oansvarigt sätt i trafiken, är det just det folk minns och förknippar med företaget. Kort sagt är förare av firmabilar ambassadörer för varumärket och företaget, och fel slags förarbeteende kan ge helt motsatt marknadsföringseffekt än det du hoppats på.

Ju större fordonsflotta desto viktigare är förarnas beteende

Tänk dig att du inte har bara en firmabil – utan 10 eller 20 stycken. Och att alla chaufförer kör lite för fort, pratar i telefon bakom ratten eller felparkerar hela tiden. Om det hade handlat om en bil med logga hade det kanske inte varit så farligt – men om det är 20 bilar är det nästan att betrakta som en rullande marknadsföringskatastrof. ABAX Förarbeteende har utvecklats just för att identifiera och utesluta riskfyllt beteende i trafiken bland förare av firmabilar. 

Några exempel på dåligt förarbeteende:

• Firmabil på tomgång – signalerar att företaget struntar i miljön.

• Smutsig bil – företaget är inte noga med underhåll.

• Firmabil med synliga fel och brister – företaget prioriterar inte säkerheten.

• Förare som pratar i telefon medan han/hon kör – riskbeteende som företaget antagligen godtar.

• Rödljuskörningar och felparkeringar – tyder på brister i företagskulturen.

Fem gratistips på förbättringar från en varumärkesexpert

ABAX Förarbeteende är alltså ett nyttigt verktyg när det handlar om att mäta förarnas prestation och kartlägga deras körmönster. Men finns det åtgärder man kan vidta för att förarna ska förstå att deras beteende har stor betydelse för varumärket i positiv eller negativ riktning? Ja, menar Rino Larsen, VD och strategisk rådgivare i företaget Createurene Kommunikasjon og Reklame AS i Skjetten i Norge. Han har arbetat med branding och varumärkesstrategier i över 20 år, och har sammanställt en lista med fem punkter om förarbeteende och kommunikation med firmabilsförare:

  1. Förklara för förarna att de är ambassadörer för företaget när de kör firmabilen. 

  2. Se till att förarna är stolta över företaget och det varumärke de representerar.

  3. Ge förarna exempel på beteende i trafiken som ger företaget dåligt rykte. Förmedla konkret återkoppling som företaget har fått från utomstående.

  4. Informera förarna om de ekonomiska konsekvenser som dåligt uppförande i trafiken kan ha. 

  5. Inför regler och rutiner: Vi parkerar inte på handikapplatser. Vi tvättar bilen en gång i veckan. Vi pratar inte i handhållen mobiltelefon när vi kör. Vi beter oss hänsynsfullt och ansvarsfullt, och vi följer trafikbestämmelserna.

Kartläggning och insikt – vägen till förbättring

Rino Larsen understryker att den positiva effekten blir störst om företag använder ABAX Driving Behaviour som ett statistiskt verktyg samtidigt som man arbetar med att öka förarnas kunskap och förståelse för branding och att bygga varumärket:

"Dessa två spår säkrar och kompletterar varandra. Det är nämligen svårt att be en förare att ändra sitt beteende om du inte har konkreta fakta att hänvisa till. Och det hjälper inte heller att visa förarna statistik på dåligt förarbeteende om de inte förstår vilka konsekvenser det har i marknadsföringsperspektiv.”

"ABAX Förarbeteende är ett användarvänligt verktyg som kartlägger förarbeteende, visar på konkreta förbättringsområden och ger dig som företagsledare möjligheten att arbeta förebyggande. God översikt och regelbunden uppföljning är nyckeln till positivt förarbeteende, bättre omdöme och inte minst till ökade besparingar för företaget."