ABAX

Dine sjåførers adferd er en del av din merkevare

De fleste bedrifter har logo og telefonnummer på firmabilene for å få ekstra reklame når de ruller rundt på veiene. Men visste du at over 90 % av de du passerer sitter igjen med et negativt inntrykk av hele bedriften dersom en firmabil opptrer som en idiot i trafikken? Nytt år gir gode muligheter til å ta tak i dine sjåførers føreradferd, og det med hjelp av en praktisk tjeneste  ABAX Føreradferd. 

Camilla Runnerstrøm Laumatia
white van driving on road inbetween woods

Her forteller merkevareeksperten Rino Larsen hva du tjener på å bruke verktøyet ABAX Føreradferd.

 

 

Tør du å ta sjansen på et dårlig rykte?

 

Rino Larsen, merkevareekspert

Firmabiler med logo representerer deg og merkevaren din døgnet rundt uansett hvor de er og uavhengig om de er i fart eller ikke. Mange ledere tenker at det er en rimelig måte å reklamere på. Men er det virkelig det? Forskning viser nemlig at hvis en firmabil ferdes uansvarlig i trafikken, så er dét folk husker og forbinder med firmanavnet. Kort sagt er firmabilsjåfører ambassadører for merkevaren og bedriften din, og feil type føreradferd kan gi helt motsatt markedsføringseffekt enn det en satset på.

Jo større flåte desto viktigere er føreradferden
Forestill deg at du ikke bare har en firmabil – men 10 eller 20. Og at alle sjåførene kjører bittelitt for fort, snakker i mobiltelefonen mens de kjører og feilparkerer daglig? Hvis det hadde handlet om én bil med logo hadde det kanskje gått – men med 20 firmabiler med logo snakker vi nesten om vandrende markedsføringskatastrofe. ABAX føreradferd er utviklet nettopp med tanke på å identifisere og luke ut hasardiøs adferd i trafikken blant firmabilsjåfører. 

Kjappe eksempler på dårlig føreradferd

•    Skitten bil – bedriften er ikke nøye på vedlikehold.
•    Firmabil med synlige feil og mangler – bedriften nedprioriterer sikkerhet.
•    Sjåfør som snakker i mobiltelefon mens han/hun kjører – risikoadferd som bedriften antakelig aksepterer.
•    Kjøring på rødt lys og feilparkeringer – tyder på ukultur i bedriften.

5 tips til forbedring fra en merkevareekspert

ABAX føreradferd er altså et nyttig verktøy når det gjelder å måle sjåførene og kartlegge kjøremønsteret deres. Men fins det flere tiltak du kan iverksette for at sjåførene skal forstå at de i stor grad påvirker merkevaren din i positiv eller negativ retning? Ja, mener Rino Larsen, daglig leder og strategisk rådgiver i selskapet Createurene Kommunikasjon og reklame AS på Skjetten. Han har jobbet med branding og merkevarebygging i over 20 år, og har laget en liste på 5 punkter som omhandler føreradferd og kommunikasjon med firmabilsjåfører:

-    Forklar sjåførene at de er ambassadører for firmaet når de kjører firmabilen.
-    Sørg for at sjåførene er stolte av firmaet og merkevaren de jobber for.
-    Gi sjåførene eksempler på adferd i trafikken som gir bedriften negativt omdømme. Opplys om konkrete tilbakemeldinger selskapet har fått av omgivelsene.
-    Informer sjåførene om mulige økonomiske konsekvenser av dårlig opptreden i trafikken.
-    Innfør regler og rutiner: Vi parkerer ikke på handicapplasser. Vi vasker bilen en gang i uken. Vi snakker ikke i håndholdt mobiltelefon når vi kjører. Vi er høflige, ansvarlige og vi følger veitrafikkloven.


Kartlegging og innsikt – veien til forbedring

Rino Larsen understreker at den positive effekten blir størst dersom bedrifter bruker ABAX føreradferd som et statistisk verktøy samtidig som de øker sjåførenes kunnskapsnivå og forståelse for branding og merkevarebygging:

-    De to tiltakene backer og utfyller hverandre. For det er vanskelig å be sjåfører endre føreradferd dersom du ikke har konkrete fakta å vise til. Og det hjelper heller ikke å vise sjåførene statistikk over dårlig føreradferd dersom de ikke forstår hvilken konsekvens slik adferd har i et markedsføringsperspektiv.

-    ABAX føreradferd er et brukervennlig verktøy som kartlegger føreradferd, peker på konkrete forbedringsområder og lar deg som leder innta en føre var-innstilling. Oversikt og tett oppfølging er helt klart nøkkelen til både positiv «føreradferd», bedre omdømme i omgivelsene og ikke minst store økonomiske besparelser for bedriften.

Kom i gang her

Vi viser deg hvordan ABAX effektiviserer og støtter deg i det daglige arbeidet.

Kontakt oss