Miljö 

Att plantera träd är den bästa metoden vi har för att ta bort koldioxid från atmosfären.  

 CO2 neutralt

Varför vi har valt att odla skog

Skogen har spelat en viktig roll för staden Larviks utveckling under historien, och det är här vårt huvudkontor är beläget och många av våra medarbetare bor. Larvik är känt för sitt 100 % naturliga mineralvatten Farris, som filtreras uteslutande genom björkskogen. Larviks näringsliv och innevånare har varit beroende av skogen runt om staden och att den är i balans.

Därför har vi valt att investera i nyplantering av skog för att minska koldioxidhalten i atmosfären.

Vi har redan planterat många tusentals träd i Malawi via assisterade, naturåterställande initiativ och vårt löfte är att fortsätta plantera ett träd per ny ABAX-användare!

Vad är WeForest

WeForest är en internationell, icke vinstgivande organisation som arbetar med företag, aktörer inom vetenskapen och klimataktivister för att utveckla skalbara och bestående lösningar som återskapar skadade skogslandskap i sårbara områden i hela världen. WeForests återbeskogningsprojekt består av mycket mer än att bara plantera träd. Varje projekt genomförs med hänsyn till den lokala kontexten, och stärker lokalsamhällena med hållbara försörjningsalternativ.

Av de 3,4 miljon hektar skog, som täckte en tredjedel av Malawis yta har idag 65 % av avverkats till följd av lokalsamhällenas överberoende av denna naturresurs i form av ved, virke och träkol för att säkra livsuppehället. Och prognosen är att detta bara kommer att fortsätta till följd av den växande befolkningen. WeForest samarbetar med Malawis skogsvårdsmyndighet, Mulajne Mountain Conservation Trust samt 10 lokala plantskolor för att bevara skogens biologiska mångfald, återställa 2 skogstyper, skapa arbetstillfällen och alternativa inkomstkällor för lokalsamhällena och hejda avskogningen.


Miljö

WeForest partnerskap

Läs mer

Företagsstyrning

Upphandlingsetik

Läs mer

Personal

Interna funktioner

Läs mer

Samhälle 

Relationer

Läs mer