ABAX är i linje med FN:s hållbarhetsmål

Vi följer FN: s hållbarhetsmål 11, hållbara städer och samhällen och hållbarhetsmål 13, Stoppa klimatförändringen.

CO2 nøytral

Vi har sett att vårt arbete med smarta städer, smarta företag och smarta tillgångar har haft en direkt inverkan på samhället. Med hjälp av telematik lär våra kunder hur man kan minska onödigt avfall, t.ex. tomgångskörning och genom att förbättra hur fordon behandlas med betyg från förarbeteende. Bättre förarbeteende bland våra kunder minskar luft- och vattenföroreningar i lokala städer och samhällen och främjar säkrare vägar i enlighet med hållbarhetsmål 11.

ABAX klimatåtgärdar i dubbel bemärkelse. Vi arbetar aktivt för att minska företagets klimatavtryck på planeten, med vårt åtagande att vara koldioxidneutralt och att utveckla en grön värdekedja. Samtidigt kommer våra kunders företag att ha de resurser de behöver för att mäta koldioxidutsläpp och minska behovet av att ersätta saknade tillgångar. Dessutom kommer våra kunders utrustning och verktyg att leva längre med hjälp av regelbunden service och underhåll och effektiv resurstilldelning.

I ABAX planterar vi ett träd för varje prenumeration på en av våra produkter i samarbete med WeForest och vi är aktiva bidragsgivare i de lokala samhällen där våra kontor finns.

Jeg förorenar mindre med ABAX

Med ABAX kan du få en översikt över ett antal olika faktorer relaterade till fordonsflotta och utrustning som kan påverka miljön allvarligt. Att använda dessa resurser effektivt kan hjälpa dig att få en grönare flotta. Tillsammans kommer ABAXs kunder att ha en stor påverkan på miljön med de verktyg de får från oss.

  • Minska onödig hård körning och fordonsslitage
  • Minskad användning av fossila bränslen
  • Underhåll en effektiv flotta
  • Säkrare körning och väg
  • Förbättrat rykte för ditt varumärke
  • Noggrann rapportering
  • Mindre kostnad för att ersätta utrustning och verktyg

Mät utsläppet på din fordonsflotta

EU strävar efter att minska bränslegaserna med 40% till 2030 och har redan börjat tillämpa reglerna. Med ABAX kan du mäta hur mycket utsläpp din flotta har. En stor del av utsläppen från flottor kommer efter att fordonet har producerats. Utrustning kan vara benägen att försvinna, stöld, skada eller mycket slitage på grund av oregelbundet underhåll, vilket leder till stora kostnader, både för utbyte av utrustning och för miljön. Onödigt avfall kan mätas med ABAX-rapporter, positioneringar och varningar.


Miljö

WeForest partnerskap

Läs mer

Företagsstyrning

Upphandlingsetik

Läs mer

Personal

Interna funktioner

Läs mer

Samhälle 

Relationer

Läs mer