Personal

En stor del av den dagliga driften vid ABAX fokuserar på våra medarbetare och på vår planet. Planet ABAX är övertygade om att framgång för varje del leder till framgång inom helheten.

 CO2 neutralt

Vårt huvudkontor

ABAX huvudkontor i Larvik i Norge byggdes av det lokala byggföretaget Helge Klyve, med ett tydligt fokus på att sänka utsläppen. Ungefär 90 % av materialen har återvunnits från den gamla byggnaden som stod på platsen tidigare. Värme- och luftkonditioneringssystemet bygger på förnybar energi med en hög andel värmeåtervinning och energihushållning.

Våra kontor i hela Europa är formgivna med personalens behov och välbefinnande i fokus med färger, ljus och kreativa utrymmen som ger medarbetarna en så trivsam arbetsmiljö som möjligt. Och vi arbetar för att ha en så bra nöjdhet bland våra anställda som möjligt. Vi genomför regelbundna kontroller på detta och de senaste mätningarna ger en nöjdhet och engagemang bland de anställda på 73,5 %.


Miljö

WeForest partnerskap

Läs mer

Företagsstyrning

Upphandlingsetik

Läs mer

Personal

Interna funktioner

Läs mer

Samhälle 

Relationer

Läs mer