Företagsstyrning

ABAX har åtagit sig att följa de högsta etiska standarderna i alla upphandlingsprocesser

 CO2 neutralt

Etiska riktlinjer

HÅLLBART OCH ANSVARIGT INKÖP

Stora organisationer har möjlighet att förändra världen, inte bara genom sitt arbete utan också genom upphandling och genom att använda sin köpkraft rätt.

ABAX har åtagit sig att följa de högsta etiska standarderna i alla upphandlingar. Vi förväntar oss att våra leverantörer ska arbeta med full insyn och ansvarsskyldighet och att de är villiga att arbeta med leverantörer för att hitta hållbara lösningar, oavsett små företag eller större organisationer.

Vår resa för att uppnå detta mål bygger på:

NOLLTOLERANS MOT KORRUPTION - en viktig standard för alla företag. Vi inser att korruption har en förödande effekt på företag, och även om det kanske inte är så uppenbart i norra Europa som i resten av världen, måste alla typer av korruption motarbetas.

RÄTTA OCH SÄKRA ARBETSVILLKOR - Baserat i en del av världen där arbetarnas rättigheter skyddas väl, kräver vi att alla arbetare i försörjningskedjan garanteras en säker och rättvis arbetsmiljö.

MILJÖSKYDD - Ansvaret för att skydda människors liv och miljö säkerställs med förebyggande åtgärder och hållbara lösningar. Vi kräver att våra leverantörer har hållbara riktlinjer, till exempel procedurer och standarder för resurshantering, minskade utsläpp och avfallshantering. Dessa måste uppfylla eller överstiga den lagstadgade standarden och måste förbättras kontinuerligt.


Miljö

WeForest partnerskap

Läs mer

Företagsstyrning

Upphandlingsetik

Läs mer

Personal

Interna funktioner

Läs mer

Samhälle 

Relationer

Läs mer