Skillnaden är … vi tar vårt ansvar.

ABAX grundades och utvecklades i kuststaden Larvik i Norge, där vi nu också har vårt huvudkontor. Vi är ett stolt företag med en aktiv närvaro i det norska samhället och vi vill dra vårt strå till stacken för att Norge ska uppfylla sina åtaganden inom Parisavtalet och i världen i sin helhet, samt att vara ett hållbart företag i vår egen rätt.

Den norska regeringen har nyligen reviderat och satt upp ännu mer ambitiösa mål för att minska landets utsläpp med 40–50 % till år 2030. Därför valde vi målet att bli koldioxidneutrala år 2022.

De vetenskapliga beläggen är idag mycket tydliga och ett incitament för alla företag att agera mer hållbart, men vår starkaste drivkraft är den stora påverkan våra kunder, deras företag och anställda kan ha om de använder ABAX verktyg.

Ett förbättrat förarbeteende leder till minskad miljöpåverkan

ABAX förarbeteende övervakar den påverkan som fordonsflottan har på miljön, och därigenom även kostnaderna. Det är en tjänst som bidrar till att minska den totala körsträckan och tomgångskörningen, samt minskar kostnaderna för slitage, risken för olyckor och den totala mängden föroreningar.

Chefen för fordonsflottan kan se exakt vad kostnaderna är för företaget och får konkreta tips och ledning om hur fordonsflottan kan göras mer hållbar och effektiv.

Vi vet att när vi hjälper våra kunder kan de också garantera de anställdas säkerhet och minska företagens totala koldioxidutsläpp.

Vi hjälper våra kunder att uppfylla målen

Vi är deras experter, vi tillhandahåller nödvändiga rapporter och övervakar de tjänster som behövs för att uppfylla kraven på skattedokumentation för företagsfordon. Våra tjänster är avgörande för företagsägda fordonsflottor och vi har väglett tusentals små och stora verksamheter.

ABAX tar ansvar för att informera våra kunder om förändringar i myndigheternas regelverk i hela Europa och vi förstår behovet av att framtidssäkra våra kunder mot den framtida, oundvikliga miljörapporteringen. Vi ser till att kunden kan övervaka fordonsflottans miljöpåverkan och ge dem rätt verktyg för att minska koldioxidavtrycket och göra verksamheten mer hållbar och motståndskraftig.

Miljö

WeForest partnerskap

Läs mer

Företagsstyrning

Upphandlingsetik

Läs mer

Personal

Interna funktioner

Läs mer

Samhälle 

Relationer

Läs mer