Join us on our journey towards carbon neutrality in 2022

ABAX är koldioxidneutrala

Hållbarhet har alltid varit viktigt för ABAX och ABAX blev koldioxidneutralt (omfattning 1, 2 och flyg) 2020. ABAX är ett företag i ständig tillväxt och med detta följer ett utökat miljöansvar.

De återstående utsläppen kompenseras med PAS 2060-certifierade projekt som stöder de lokala samhällena i Centralafrika.

Läs vår första hållbarhetsrapport 2020

Hur du använder dina tillgångar - påverkar miljön

ABAX förarbeteende ger dig en översikt över den inverkan företagets bilpark har på miljön och på dina månatliga fakturor. Denna tjänst hjälper till att minska det totala antalet körda kilometer och tomgångstid, minskar kostnaderna för slitage samt risken för olyckor och total förorening.

Med ABAX får du möjlighet att se exakt vilka ekonomiska och miljömässiga kostnader som är förknippade med din flotta och ge vägledning om hur du hanterar en mer hållbar och effektiv flotta.

Med dessa ledningsverktyg får du möjlighet att ta hand om dina anställdas säkerhet och minska de totala koldioxidutsläppen.

Hur vi arbetar mot en hållbar framtid

Miljö

WeForest partnerskap

Läs mer

Företagsstyrning

Upphandlingsetik

Läs mer

Personal

Interna funktioner

Läs mer

Samhälle 

Relationer

Läs mer