Join us on our journey towards carbon neutrality in 2022

Vår koldioxidneutrala resa

Under 2020 har vi beräknat och kompenserat för utsläppen från ABAX verksamhet. 2021 påbörjade vi arbetet med att adressera utsläpp som vi inte äger eller kontrollerar, men är en del av genom vår värdekedja. 2022 mätte vi utsläppen i scope 1, 2 och 3 med ambitionen att kontinuerligt vara koldioxidneutrala.

Vi kompenserar för de återstående utsläppen med PAS 2060-certifierade kolprojekt som stödjer de lokala samhällena i Centralafrika, godkända av Gold Standard Foundation (GS).

Läs vår senaste hållbarhetsrapport här

Minska ditt företags utsläpp genom att använda telematikdata

Telematik gör saker smarta och smarta fordon, utrustning och maskiner spelar en viktig roll för att mäta utsläpp till flottor och maskiner och för att stödja FN:s hållbarhetsmål, särskilt hållbarhetsmål 11 och 13.

Telematik hjälper dig att effektivisera driften av fordon, maskiner och verktyg genom att presentera värdefull data för vagnparksadministratörer i realtid. Med denna insikt blir det möjligt att förlänga livslängden på dina tillgångar och spara på resurser, vilket ger stora fördelar både ekonomiskt och för miljön.

ABAX Eco Pledge

Miljö

Under de senaste åren har vi haft ett ambitiöst miljöåtagande - från att hjälpa våra kunder att minska utsläppen till vår egen koldioxidneutrala resa.

Samhälle

ABAX följer FN:s hållbarhetsmål 11, Hållbara städer och samhällen, och 13, Stoppa klimatförändringar genom telematik.

Företagsstyrning

Ansvarsfull bolagsstyrning har hög prioritet och vi tror att det är avgörande för långsiktig lönsamhet och värdeskapande.

Personal

På ABAX tror vi på lika möjligheter för alla.