Följ med oss på vår resa mot koldioxidneutralitet 2022

Att skydda framtiden börjar hemma

ABAX såg dagens ljus i Larvik och i denna kuststad har vi fortfarande vårt huvudkontor. Omgivet av unika skogar och fjordar är det inte konstigt att vi tror att företag spelar en roll när det gäller att skydda miljön.

Vår strategi är relaterad till att hjälpa Norge att uppnå sina hållbarhetsmål, samt att vara ett hållbart företag i vår egen rätt.

Vi har därför valt en koldioxidneutral framtid med en grön försörjningskedja till 2022.

Det finns mycket vetenskapligt bevis för att uppmuntra alla företag att agera mer hållbart, men det som driver oss mest av allt är den påverkan våra kunder, deras företag och anställda kan ha om de använder ABAX: s lösningar.

Hur du använder dina tillgångar - påverkar miljön

ABAX förarbeteende ger dig en översikt över den inverkan företagets bilpark har på miljön och på dina månatliga fakturor. Denna tjänst hjälper till att minska det totala antalet körda kilometer och tomgångstid, minskar kostnaderna för slitage samt risken för olyckor och total förorening.

Med ABAX får du möjlighet att se exakt vilka ekonomiska och miljömässiga kostnader som är förknippade med din flotta och ge vägledning om hur du hanterar en mer hållbar och effektiv flotta.

Med dessa ledningsverktyg får du möjlighet att ta hand om dina anställdas säkerhet och minska de totala koldioxidutsläppen.

Hur vi arbetar mot ett hållbart 2022

Miljö

WeForest partnerskap

Läs mer

Företagsstyrning

Upphandlingsetik

Läs mer

Personal

Interna funktioner

Läs mer

Samhälle 

Relationer

Läs mer