ABAX

Opis usługi ABAX

System Zarządzania Flotą ABAX (Triplog)

Ten tekst został przetłumaczony maszynowo z języka angielskiego. Jeśli coś jest niejasne, proszę zobaczyć oryginalny tekst tutaj: ABAX Service Description

Nazwa serwisu

System Zarządzania Flotą ABAX (Triplog

Opis usługi

ABAX GPS Fleet Management System to usługa stworzona z myślą o poprawie efektywności i efektywności kosztowej Twojej floty. Wykorzystując nowoczesną technologię GPS, ABAX może zapewnić śledzenie lokalizacji w czasie rzeczywistym, raportowanie na żądanie i ważne powiadomienia.

ABAX Fleet Management System zapewnia szczegółowy wgląd w wydajność Twojej floty i pomaga zidentyfikować potencjalne ulepszenia i oszczędności. Dzięki śledzeniu lokalizacji w czasie rzeczywistym możesz monitorować swoje pojazdy. ABAX dokumentuje każde użycie pojazdu, aby pomóc w sporządzaniu raportów zgodności i roszczeń dotyczących przebiegu oraz wykrywaniu nieautoryzowanego użycia Twojej floty.

Cel przetwarzania

Celem przetwarzania jest ciągłe doskonalenie operacji floty, dokumentowanie jazdy w celu zapewnienia zgodności i zgłaszania przebiegu oraz identyfikacja potencjalnych ulepszeń i oszczędności kosztów.

Usługa nie może być w żadnym wypadku wykorzystywana niezgodnie z celem Usługi, w jakikolwiek sposób wykraczający poza cel Usługi lub w nieuczciwych celach, takich jak szpiegowanie lub monitorowanie innych osób, bez podstawy prawnej.

Czas przetwarzania

Przetwarzanie danych będzie trwało tak długo, jak długo klient ma włączony System Zarządzania Flotą ABAX. Jeśli klient zakończy lub wyłączy usługę, przetwarzanie zostanie zatrzymane.

Rodzaj przetwarzania

Dane o Twojej flocie będą przechowywane i przetwarzane przez ABAX w celu oferowania usługi, a klienci będą mieli pełny dostęp i przejrzystość w naszych interfejsach użytkownika.

Rodzaje przetwarzanych danych osobowych

Następujące dane muszą być przetwarzane w celu dostarczenia Systemu Zarządzania Flotą ABAX:

Dane dostarczane przez sprzęt lub utworzone z danych sprzętowych:

 • Dane lokalizacji powiązane z Twoją obecną subskrypcją (takie jak znaczniki czasu, dane GPS, szczegóły podróży, szerokość i długość geograficzna, wysokość nad poziomem morza, prędkość i kurs)

 • Dane pojazdu, takie jak numer rejestracyjny

 • Dane użytkownika powiązane z bieżącą subskrypcją (takie jak identyfikator i imię)

Kategorie osób, których dane dotyczą

Klienci i pracownicy klientów (administratorzy i użytkownicy).

Podwykonawcy przetwarzania

Lista wykorzystywanych podprocesorów znajduje się na stronie ABAX: https://www.abax.com/pl/terms-and-conditions#sdp

Strona docelowa regulaminu ABAX znajduje się tutaj: https://www.abax.com/pl/terms-and-conditions

Nie będziemy udostępniać żadnych danych żadnym innym zewnętrznym partnerom oferującym oferty innym niż opisany, chyba że zostaniemy o to poinstruowani.

Zachowanie podczas jazdy ABAX

Nazwa serwisu

ABAX Zachowanie podczas jazdy

Opis usługi

Zachowanie kierowcy ABAX jest częścią ABAX Fleet Management i jest usługą telematyczną, która pomaga menedżerom flot poprawić efektywność i bezpieczeństwo operacji flotowych. Korzystając z danych z GPS, akcelerometrów i innych czujników, ABAX Driving Behavior może wykrywać i dokumentować przypadki gwałtownego przyspieszania, gwałtownego hamowania i szybkiego pokonywania zakrętów. Usługa zachowania podczas jazdy ABAX monitoruje również pracę na biegu jałowym w celu zmniejszenia kosztów paliwa i wpływu na środowisko.

Cel przetwarzania

Celem przetwarzania jest monitorowanie i dokumentowanie operacji floty oraz identyfikacja potencjalnych usprawnień i oszczędności.

Usługa nie może być w żadnym wypadku wykorzystywana w sposób sprzeczny z celem usługi, w jakikolwiek sposób wykraczający poza cel usługi lub w nieuczciwych celach.

Czas przetwarzania

Przetwarzanie danych będzie trwało tak długo, jak długo klient ma włączoną opcję zachowania ABAX Driving. Jeśli klient zakończy lub wyłączy usługę, przetwarzanie zostanie zatrzymane.

Rodzaj przetwarzania

Dane dotyczące floty klientów będą przechowywane i przetwarzane przez ABAX w celu oferowania usługi, a klienci będą mieli pełny dostęp i przejrzystość w naszych interfejsach użytkownika.

Rodzaje przetwarzanych danych osobowych

Następujące dane muszą być przetwarzane w celu dostarczania zachowania ABAX Driving:
Dane dostarczane przez sprzęt lub utworzone z danych sprzętowych:

 • Dane lokalizacji powiązane z Twoją obecną subskrypcją (takie jak znaczniki czasu, dane GPS, szczegóły podróży, szerokość i długość geograficzna, wysokość nad poziomem morza, prędkość i kurs)

 • Zdarzenia związane z jazdą, takie jak gwałtowne przyspieszanie, ostre hamowanie i szybkie pokonywanie zakrętów.

 • Czas bezczynności.

 • Dane pojazdu, takie jak numer rejestracyjny

 • Dane użytkownika powiązane z bieżącą subskrypcją (takie jak identyfikator i imię)

Kategorie osób, których dane dotyczą

Klienci i pracownicy klientów (administratorzy i użytkownicy).

Podwykonawcy przetwarzania

Lista wykorzystywanych podprocesorów znajduje się na stronie ABAX: https://www.abax.com/pl/terms-and-conditions#sdp

Strona docelowa regulaminu ABAX znajduje się tutaj: https://www.abax.com/pl/terms-and-conditions

Nie będziemy udostępniać żadnych danych żadnym innym zewnętrznym partnerom oferującym oferty innym niż opisany, chyba że zostaniemy o to poinstruowani.

Kontrola sprzętu ABAX (w tym śledzenie narzędzi)

Nazwa serwisu

Kontrola sprzętu ABAX (w tym śledzenie narzędzi)

Opis usługi

ABAX Equipment Control to oparty na technologii GPS system telematyczny przeznaczony do monitorowania i śledzenia lokalizacji oraz wykorzystania zasilanych i niezasilanych urządzeń, maszyn i narzędzi. Wykorzystując nowoczesną technologię GPS, ABAX Equipment Control może w czasie rzeczywistym śledzić lokalizację i monitorować wykorzystanie sprzętu. System może monitorować godziny pracy silnika i użytkowania, a także dostarczać ważne powiadomienia o stanie sprzętu i potrzebach konserwacyjnych.

Cel przetwarzania

Celem przetwarzania jest monitorowanie zasobów, maszyn i narzędzi oraz identyfikacja potencjalnych ulepszeń i oszczędności.

Usługa nie może być w żadnym wypadku wykorzystywana niezgodnie z celem Usługi, w jakikolwiek sposób wykraczający poza cel Usługi lub w nieuczciwych celach, takich jak szpiegowanie lub monitorowanie innych osób, bez podstawy prawnej.

Czas przetwarzania

Przetwarzanie danych będzie trwało tak długo, jak długo klient ma włączony ABAX Equipment Control. Jeśli klient zakończy lub wyłączy usługę, przetwarzanie zostanie zatrzymane.

Rodzaj przetwarzania

Dane o majątku klienta, maszynach i narzędziach będą przechowywane i przetwarzane przez ABAX w celu oferowania usługi, a klienci będą mieli pełny dostęp i przejrzystość w naszych interfejsach użytkownika.

Rodzaje przetwarzanych danych osobowych

W celu dostarczenia kontroli ABAX Equipment wymagane jest przetwarzanie następujących danych:
Dane dostarczane przez sprzęt lub utworzone z danych sprzętowych:

 • Dane lokalizacji powiązane z Twoją obecną subskrypcją (takie jak znaczniki czasu, dane GPS, szerokość i długość geograficzna, wysokość nad poziomem morza, prędkość i kurs)

 • Dane sprzętu i narzędzi skorelowane z aktualną subskrypcją (takie jak GPS, godziny pracy i dziennik użytkowania)

 • Dane użytkownika powiązane z bieżącą subskrypcją (takie jak identyfikator i imię)

Kategorie osób, których dane dotyczą

Klienci i pracownicy klientów (administratorzy i użytkownicy).

Podwykonawcy przetwarzania

Lista wykorzystywanych podprocesorów znajduje się na stronie ABAX: https://www.abax.com/pl/terms-and-conditions#sdp

Strona docelowa regulaminu ABAX znajduje się tutaj: https://www.abax.com/pl/terms-and-conditions

Nie będziemy udostępniać żadnych danych żadnym innym zewnętrznym partnerom oferującym oferty innym niż opisany, chyba że zostaniemy o to poinstruowani.

Analiza całkowitego kosztu posiadania (TCO) ABAX

Nazwa serwisu

Analiza całkowitego kosztu posiadania (TCO) ABAX

Opis usługi

ABAX TCO Analytics to usługa analizy floty opracowana w celu identyfikacji potencjalnych ulepszeń i oszczędności związanych z całkowitym kosztem posiadania (TCO) Twojej floty. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii AI ABAX może pomóc Twojej firmie w obniżeniu kosztów i poprawie efektywności.
To, jak daleko i jak jeździsz, może mieć bezpośredni wpływ na składkę ubezpieczeniową, składkę leasingową i koszty bieżące związane z obsługą i konserwacją. ABAX chce pomóc Ci udoskonalić i obniżyć koszty. Współpracujemy teraz z wysokiej jakości partnerami, aby analizować Twoje dane za pomocą sztucznej inteligencji i znajdować odpowiednie synergie, aby ulepszyć Twoją flotę. Na podstawie trendów i wzorców jazdy, które obserwujemy w Twojej flocie, możemy wykorzystać nasze przeanalizowane dane telematyczne, aby udzielić Ci porady i wglądu w to, jak ulepszyć i obniżyć koszty usług świadczonych przez naszych podwykonawców przetwarzania/partnerów biznesowych.
Nie będziemy udostępniać żadnych danych żadnym innym podwykonawcom przetwarzania i/lub partnerom biznesowym, chyba że jesteśmy do tego upoważnieni zgodnie z niniejszym dokumentem lub inną pisemną korespondencją z Tobą.

Cel przetwarzania

Celem przetwarzania jest ciągłe identyfikowanie ulepszeń, promowanie oszczędności kosztów i dostarczanie dostosowanych ofert od odpowiednich stron trzecich, takich jak oferty ubezpieczeniowe.
Odległość i sposób jazdy zostaną przeanalizowane w celu obliczenia ryzyka dla Twojej floty.
Przebyty dystans i sposób jazdy zostaną przeanalizowane w celu obliczenia amortyzacji dla Twojej floty.
Przebyty dystans i styl jazdy zostaną przeanalizowane w celu oszacowania zużycia opon, potrzeb serwisowych i konserwacyjnych.

Czas przetwarzania

Przetwarzanie danych prowadzone przez ABAX lub w imieniu ABAX będzie trwało tak długo, jak długo Klient ma włączony ABAX TCO Analytics. ABAX zaprzestanie przetwarzania prowadzonego przez ABAX i/lub jego podwykonawców przetwarzania, jeżeli Klient wyłączy usługę.
W przypadku udostępnienia danych osobowych odrębnemu administratorowi danych na polecenie Klienta, ABAX nie ma jednak możliwości polecenia ani zaprzestania przetwarzania danych przez tego administratora danych.

Rodzaj przetwarzania

Dane dotyczące Twojej floty zostaną przesłane do naszego podprocesora Greater Than AB i przeanalizowane przy użyciu technologii AI w celu zidentyfikowania potencjalnych ulepszeń i oszczędności.
Wynikiem analizy będzie ocena od 1 (bardzo dobrze) do 15 (dużo miejsca na poprawę), która zostanie wyświetlona w naszym interfejsie użytkownika.
Twój wynik zostanie udostępniony naszym podwykonawcom przetwarzania i/lub partnerom biznesowym wymienionym w sekcji 7. W zależności od Twojego wyniku, może zostać wyświetlona Ci oferta jednego lub kilku naszych partnerów w zakresie ubezpieczeń, leasingu i/lub rynku wtórnego.
Nasz wyznaczony partner ubezpieczeniowy może wykorzystywać analizowane dane do oferowania ubezpieczenia opartego na użytkowaniu (UBI), które reguluje część Twojej składki na podstawie użytkowania. Partner leasingowy może wykorzystać analizowane dane do zaoferowania leasingu opartego na użytkowaniu (UBL), który reguluje część kosztów leasingu na podstawie użytkowania. Partner oznaczony później może wykorzystać przeanalizowane dane do zaoferowania umowy serwisowej opartej na użytkowaniu (UBS), która reguluje koszty serwisowania w zależności od użytkowania.

Rodzaje przetwarzanych danych

Na podstawie trendów i wzorców jazdy, które obserwujemy w Twojej flocie, możliwe jest wykorzystanie analizowanych danych telematycznych do oferowania wyspecjalizowanych ofert w usługach takich jak ubezpieczenia, leasing czy serwis pojazdów.

Następujące dane muszą być przetwarzane w celu dostarczania ABAX TCO Analytics;
1. Dane dostarczane przez sprzęt lub tworzone z danych sprzętowych w celu przeprowadzenia analizy:

 • Dane pojazdu, takie jak numer VIN, numer rejestracyjny

 • Dane o lokalizacji powiązane z aktualną subskrypcją (takie jak GPS, szczegóły podróży, szerokość i długość geograficzna, wysokość nad poziomem morza i kurs)

 • Dane użytkownika powiązane z aktualną subskrypcją (takie jak identyfikator i nazwa)

 • Dane sprzętu i narzędzi skorelowane z aktualną subskrypcją (takie jak GPS, godziny pracy i dziennik użytkowania)

2. Dane przekazywane podwykonawcom/partnerom biznesowym w celu kalkulacji ich ofert:

 • Dane pojazdu, takie jak numer VIN, numer rejestracyjny

 • Numer rejestracyjny firmy Klienta

 • Średnia ocena ryzyka floty Klienta

 • Średnia roczna długość jazdy floty Klienta

 • Informacje kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu komórkowego

3. Dane otrzymane od podprzetwarzających/partnerów biznesowych dotyczące ich ofert:
Oferta podprzetwarzającego/partnera biznesowego zostanie udostępniona na centralnej stronie ABAX Klienta „MobiSense”. ABAX otrzyma potwierdzenie od podprzetwarzającego/partnera biznesowego, jeśli jego oferta zostanie przyjęta. Niektóre dodatkowe informacje dotyczące umowy pomiędzy Klientem a podwykonawcą przetwarzania/partnerem biznesowym zostaną również przekazane ABAX w celu wypełnienia obowiązków ABAX:

 • Nazwa firmy Klienta,

 • Numer rejestracyjny firmy Klienta oraz

 • Numery rejestracyjne pojazdów objętych umową.

4. ABAX będzie przetwarzać i przekazywać dane niezbędne podprzetwarzającemu/partnerowi biznesowemu do utrzymania lub odnowienia świadczonych przez niego usług:

 • Dane pojazdu, takie jak numer VIN, numer rejestracyjny

 • Numery rejestracyjne firmy Klienta

 • Średnia ocena ryzyka floty Klienta

 • Średnia roczna długość jazdy floty Klienta

Włączając ABAX TCO Analytics, Klient zleca ABAX wykonanie przedmiotowego przetwarzania i udostępniania danych w celu świadczenia Usługi.

Kategorie osób, których dane dotyczą

Klienci i pracownicy klientów (administratorzy i użytkownicy).

Podwykonawcy przetwarzania i partnerzy biznesowi

Włączając ABAX TCO Analytics, używane podprocesory są wymienione na stronie ABAX: https://www.abax.com/pl/terms-and-conditions#sdp
Włączając ABAX TCO Analytics, partnerzy biznesowi, którzy są oddzielnymi administratorami danych, są wymienieni tutaj: https://www.abax.com/pl/terms-and-conditions#bp
Strona docelowa regulaminu ABAX znajduje się tutaj: https://www.abax.com/pl/terms-and-conditions