ABAX

ABAX Servicebeskrivning

ABAX Fleet Management System (Körjournal)

Denna text är maskinöversatt från engelska. Om något är oklart, se originaltexten här: ABAX Service Description

Service namn

ABAX Fleet Management System (Körjournal)

Service beskrivning

ABAX GPS Fleet Management System är en tjänst utvecklad för att förbättra effektiviteten och kostnadseffektiviteten i din flottaverksamhet. Med hjälp av modern GPS-teknik kan ABAX tillhandahålla platsspårning i realtid, rapportering på begäran och viktiga meddelanden. ABAX Fleet Management System ger dig detaljerade insikter i din flottas prestanda och hjälper dig att identifiera potentiella förbättringar och kostnadsbesparingar. Med platsspårning i realtid kan du övervaka dina fordon. ABAX dokumenterar all fordonsanvändning för att hjälpa till med efterlevnadsrapporter och milanspråk och upptäcka obehörig användning av din flotta.

Syftet med bearbetningen

Syftet med bearbetningen är att kontinuerligt förbättra flottans drift, dokumentkörning för efterlevnad och körsträcka, samt identifiera potentiella förbättringar och kostnadsbesparingar. Tjänsten får under inga omständigheter användas i strid med tjänstens syfte, på något sätt som överstiger tjänstens syfte eller för oärliga ändamål, såsom att spionera på eller övervaka andra personer, utan laglig grund.

Bearbetningens varaktighet

Behandlingen av data kommer bara att pågå så länge som kunden har ABAX Fleet Management System aktiverat. Om kunden avslutar eller inaktiverar tjänsten stoppas behandlingen.

Typ av bearbetning

Data om din flotta kommer att lagras och bearbetas av ABAX för att erbjuda tjänsten, och kunderna kommer att ha full tillgång och transparens i våra användargränssnitt.

Typer av personuppgifter som ska behandlas

Följande data måste behandlas för att leverera ABAX Fleet Management System:

Data som tillhandahålls av hårdvara eller skapas från hårdvarudata:

 • Platsdata som är korrelerade till ditt nuvarande abonnemang (såsom tidsstämplar, GPS-data, resdetaljer, latitud, longitud, höjd, hastighet och kurs)

 • Fordonsdata som registreringsnummer

 • Användardata relaterad till din nuvarande prenumeration (som ID och namn)

Kategorier av registrerade

Kund- och kundanställda (administratörer och användare).

Underprocessorer

Underbehandlare som används finns listade på ABAX webbsida: https://www.abax.com/se/terms-and-conditions#sdp

Målsidan för ABAX allmänna villkor finns här: https://www.abax.com/se/terms-and-conditions

Vi kommer inte att dela några data med andra tredjepartspartners än de som beskrivs om vi inte uppmanas att göra det.

ABAX Körbeteende

Service namn

ABAX Körbeteende

Service beskrivning

ABAX körbeteende är en del av ABAX Fleet Management och är en telematikbaserad tjänst som hjälper vagnparksförvaltare att förbättra effektiviteten och säkerheten i sin vagnparksverksamhet. Genom att använda data från GPS, accelerometrar och andra sensorer kan ABAX Driving-beteende upptäcka och dokumentera chefer till tillfällen av hård acceleration, hård inbromsning och höghastighetssvängning. ABAX körbeteendetjänst övervakar även tomgångskörning för att minska bränslekostnaden och miljöpåverkan.

Syftet med bearbetningen

Syftet med behandlingen är att övervaka och dokumentera flottans verksamhet och att identifiera potentiella förbättringar och kostnadsbesparingar. Tjänsten får under inga omständigheter användas i strid med syftet med tjänsten, på något sätt som överstiger syftet med tjänsten eller för oärliga syften.

Bearbetningens varaktighet

Behandlingen av data kommer endast att pågå så länge som kunden har aktiverat ABAX körbeteende. Om kunden avslutar eller inaktiverar tjänsten stoppas behandlingen.

Typ av bearbetning

Data om kundflotta kommer att lagras och bearbetas av ABAX för att erbjuda tjänsten, och kunderna kommer att ha full tillgång och transparens i våra användargränssnitt.

Typer av personuppgifter som ska behandlas

Följande data måste behandlas för att leverera ABAX-körbeteende:

Data som tillhandahålls av hårdvara eller skapas från hårdvarudata:

 • Platsdata som är korrelerade till ditt nuvarande abonnemang (såsom tidsstämplar, GPS-data, resdetaljer, latitud, longitud, höjd, hastighet och kurs)

 • Körhändelser som hård acceleration, grova brytningar och snabba kurvor.

 • Tomgångstid.

 • Fordonsdata som registreringsnummer

 • Användardata relaterad till din nuvarande prenumeration (som ID och namn)

Kategorier av registrerade

Kund- och kundanställda (administratörer och användare).

Underprocessorer

Underbehandlare som används finns listade på ABAX webbsida: https://www.abax.com/se/terms-and-conditions#sdp

Målsidan för ABAX allmänna villkor finns här: https://www.abax.com/se/terms-and-conditions

Vi kommer inte att dela några data med andra tredjepartspartners än de som beskrivs om vi inte uppmanas att göra det.

ABAX Utrustningskontroll (inklusive verktygsspårning)

Service namn

ABAX Utrustningskontroll (inklusive verktygsspårning)

Service beskrivning

ABAX Equipment Control är ett GPS-baserat telematiksystem som är utformat för att övervaka och spåra platsen och användningen av utrustning, maskiner och verktyg med och utan ström. Med hjälp av modern GPS-teknik kan ABAX Equipment Control tillhandahålla platsspårning i realtid och användningsövervakning av utrustning. Systemet kan övervaka motor- och användningstimmar, samt ge viktiga meddelanden om utrustningsstatus och underhållsbehov.

Syftet med bearbetningen

Syftet med bearbetningen är att övervaka dina tillgångar, maskiner och verktyg – och att identifiera potentiella förbättringar och kostnadsbesparingar. Tjänsten får under inga omständigheter användas i strid med tjänstens syfte, på något sätt som överstiger tjänstens syfte eller för oärliga ändamål, såsom att spionera på eller övervaka andra personer, utan laglig grund.

Bearbetningens varaktighet

Behandlingen av data kommer endast att pågå så länge som kunden har ABAX Equipment Control aktiverat. Om kunden avslutar eller inaktiverar tjänsten stoppas behandlingen.

Typ av bearbetning

Data om kundtillgångar, maskiner och verktyg kommer att lagras och bearbetas av ABAX för att erbjuda tjänsten, och kunderna kommer att ha full tillgång och transparens i våra användargränssnitt.

Typer av personuppgifter som ska behandlas

Följande data måste behandlas för att leverera ABAX Equipment-kontroll:

Data som tillhandahålls av hårdvara eller skapas fron hårdvarudata:

 • Platsdata som är korrelerade till ditt nuvarande abonnemang (såsom tidsstämplar, GPS-data, latitud, longitud, höjd, hastighet och kurs)

 • Utrustnings- och verktygsdata kopplade till ditt nuvarande abonnemang (såsom GPS, öppettider och användningslogg)

 • Användardata relaterad till din nuvarande prenumeration (som ID och namn)

Kategorier av registrerade

Kund- och kundanställda (administratörer och användare).

Underprocessorer

Underbehandlare som används finns listade på ABAX webbsida: https://www.abax.com/se/terms-and-conditions#sdp

Målsidan för ABAX allmänna villkor finns här: https://www.abax.com/se/terms-and-conditions

Vi kommer inte att dela några data med andra tredjepartspartners än de som beskrivs om vi inte uppmanas att göra det.

ABAX Total Cost of Ownership (TCO) Analytics

Service namn

ABAX Total Cost of Ownership (TCO) Analytics

Service beskrivning

ABAX TCO Analytics är en flottanalystjänst utvecklad för att identifiera potentiella förbättringar och kostnadsbesparingar relaterade till din flotta totala ägandekostnad (TCO). Med hjälp av modern AI-teknik kan ABAX hjälpa ditt företag med kostnadsbesparingar och förbättrad effektivitet.
Hur långt, och hur du kör, kan ha en direkt inverkan på din försäkringspremie, leasingpremie och driftskostnad relaterad till service och underhåll. ABAX vill hjälpa dig att förbättra och spara kostnader. Vi samarbetar nu med högkvalitativa partners för att analysera din data med hjälp av AI och hitta rätt synergier för att förbättra din flotta. Baserat på trender och körmönster vi ser i din flotta kan vi använda vår analyserade telematikdata för att ge dig råd och insikter om hur du kan förbättra och spara kostnader på tjänster som tillhandahålls av våra underprocessorer/affärspartners.
Vi kommer inte att dela några uppgifter med några andra underbehandlare och/eller affärspartners om vi inte har tillstånd att göra det enligt detta dokument eller i annan skriftlig korrespondens med dig.

Vi kommer inte att dela några data med andra tredjepartspartners än de som beskrivs om vi inte uppmanas att göra det. Om vi ​​instrueras att överföra data till en tredje part kommer vi bara att överföra poängen (inte rådata), såvida vi inte uttryckligen uppmanas att dela ytterligare data.

Syftet med bearbetningen

Syftet med behandlingen är att kontinuerligt identifiera förbättringar, att främja kostnadsbesparingar och att tillhandahålla skräddarsydda erbjudanden från relevant tredje part, såsom försäkringserbjudanden.
Körsträcka och körmönster kommer att analyseras för att beräkna risken för din flotta.
Körsträcka och körmönster kommer att analyseras för att beräkna värdeminskningen för din flotta.
Körsträcka och körmönster kommer att analyseras för att uppskatta däckslitage, service och underhållsbehov.

Bearbetningens varaktighet

Behandlingen av data som utförs av ABAX eller för ABAX:s räkning kommer endast att pågå så länge som kunden har ABAX TCO Analytics aktiverat. ABAX kommer att stoppa behandlingen som utförs av ABAX och/eller dess underbehandlare om kunden avaktiverar tjänsten.
Om personuppgifter delas med en separat personuppgiftsansvarig enligt kundens instruktioner, kan ABAX dock inte instruera eller stoppa behandlingen som utförs av den personuppgiftsansvarige.

Typ av bearbetning

Data om din flotta kommer att överföras till vår underprocessor Greater Than AB och analyseras med hjälp av AI-teknik för att identifiera potentiella förbättringar och kostnadsbesparingar.
Analysen kommer att resultera i en poäng mellan 1 (extremt bra) och 15 (mycket utrymme för förbättring) som kommer att visas i vårt användargränssnitt.
Din poäng kommer att delas med våra underbehandlare och/eller affärspartners listade i avsnitt 7. Beroende på din poäng kan ett erbjudande från en eller flera av våra partners inom försäkring, leasing och/eller eftermarknad visas för dig.
Vår utsedda försäkringspartner kan använda de analyserade uppgifterna för att erbjuda en användningsbaserad försäkring (UBI) som reglerar en del av din premie baserat på användning. Leasingpartnern kan använda de analyserade uppgifterna för att erbjuda en användningsbaserad leasing (UBL) som reglerar en del av din leasingkostnad baserat på användning. Den eftermärkta partnern kan använda de analyserade uppgifterna för att erbjuda ett användningsbaserat serviceavtal (UBS) som reglerar dina servicekostnader baserat på användning.

Typer av data som ska behandlas

Baserat på trender och körmönster vi ser i din flotta är det möjligt att använda analyserad telematikdata för att tillhandahålla specialiserade erbjudanden inom tjänster som försäkring, leasing och fordonsunderhåll.

Följande data måste bearbetas för att leverera ABAX TCO Analytics;
1. Data som tillhandahålls av hårdvara eller skapas från hårdvarudata för att utföra analysen:

 • Fordonsdata som VIN-nummer, registreringsnummer

 • Platsdata som är korrelerade till ditt nuvarande abonnemang (som GPS, reseinformation, latitud, longitud, höjd och kurs)

 • Användardata relaterad till din nuvarande prenumeration (som ID och namn)

 • Utrustnings- och verktygsdata kopplade till ditt nuvarande abonnemang (som GPS, servicetider och användningslogg)

2. Data som överförs till underbehandlare/affärspartners för att beräkna deras erbjudanden:

 • Fordonsdata som VIN-nummer, registreringsnummer

 • Kundens registreringsnummer

 • Genomsnittlig riskpoäng för kundens flotta

 • Den årliga genomsnittliga körlängden för kundens flotta

 • Kontaktinformation, som namn, e-post och mobilnummer

3. Uppgifter som erhållits från underbehandlare/affärspartners angående deras erbjudanden:
Underprocessorns/affärspartnerns erbjudande kommer att göras tillgängligt på kundens ABAX-centralsida "MobiSense". ABAX kommer att få en bekräftelse från underbehandlaren/affärspartnern om deras erbjudande accepteras. Viss ytterligare information om avtalet mellan Kunden och underbehandlaren/affärspartnern kommer också att tillhandahållas ABAX för att fullgöra ABAX:s skyldigheter:

 • Kundens företagsnamn,

 • Kundens registreringsnummer och

 • Registreringsnummer för de fordon som omfattas av avtalet.

4. ABAX kommer att behandla och överföra de uppgifter som är nödvändiga för att underbehandlaren/affärspartnern ska kunna behålla eller förnya de tjänster som tillhandahålls av dem:

 • Fordonsdata som VIN-nummer, registreringsnummer

 • Kundens företagsregistreringsnummer

 • Genomsnittlig riskpoäng för kundens flotta

 • Den årliga genomsnittliga körlängden för kundens flotta

Genom att aktivera ABAX TCO Analytics instruerar kunden ABAX att utföra nämnda behandling och delning av data för att tillhandahålla Tjänsten.

Kategorier av registrerade

Kund- och kundanställda (administratörer och användare)

Underbehandlare och affärspartners

Genom att aktivera ABAX TCO Analytics listas använda underprocessorer på ABAX webbsida: https://www.abax.com/se/terms-and-conditions#sdp
Genom att aktivera ABAX TCO Analytics listas affärspartners som är separata personuppgiftsansvariga här: https://www.abax.com/se/terms-and-conditions#bp
Målsidan för ABAX allmänna villkor finns här: https://www.abax.com/se/terms-and-conditions