ABAX

Privacy bij ABAX

Gegevens zijn het belangrijkste bezit van ABAX en gegevensbescherming heeft onze hoogste prioriteit. Op deze pagina's leest u meer over de manier waarop wij onze klantgegevens verwerken en te allen tijde optimaal beveiligen.

PRIVACY BIJ ABAX

ABAX verwerkt gegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de aanwijzingen van de klant. Wij verzamelen, bewaren en verwerken uitsluitend persoonsgegevens die wij nodig hebben voor het uitvoeren van onze taken als verwerkingsverantwoordelijke of verwerker. Onze functionaris voor gegevensbescherming kan al uw vragen over onze verwerking van uw persoonsgegevens beantwoorden.

PROCEDURES VOOR GEGEVENSVERWERKING

We maken gebruik van zowel handmatige als geautomatiseerde systemen om alle onnodige gegevens te verwijderen en zeker te stellen dat alle gegevens worden geanonimiseerd. Uw gegevens worden te allen tijde beschermd door onze beveiligingsprocedures, toegangscontroles en speciale tools.

GEGEVENSBESCHERMING DOOR ONTWERP

Onze dienstverlening is gebaseerd op de principes van gegevensbescherming door ontwerp en gegevensbescherming door standaardinstellingen. Gegevens worden beschermd zonder dat input van gebruikers daarvoor noodzakelijk is. Gebruikers van onze diensten hoeven niets te doen om zeker te zijn dat hun gegevens veilig zijn - gegevens moeten standaard veilig zijn.

Privacy bij ABAX