ABAX

Kingsrød Transport får bedre vareflyt med nytt kart

Hvordan få bedre vareflyt og oversikt over dine biler og hengere? Her forteller Bjørn Jelsness i Kingsrød transport hvordan ABAX-kartet hjelper han med å drive mer effektivt i transportbransjen.

Kingsrød Transport får bedre vareflyt med nytt kart

Bjørn Jelsness er avdelingssjef for Kingsrød i Europa Vest og har lang fartstid innen transport. Han vet hva som skal til for å ha full kontroll over godset.

Kingsrød er en betydelig aktør i transportbransjen, og i tillegg til en stor flåte med egne trailere og biler, benytter de også underleverandører. Det er til enhver tid  viktig for Jelsness å ha full oversikt over posisjonene for alt i flåten sin. Bjørn Jelsness er en av de kundene som har vært med i vårt testpanel og gir oss gode tilbakemeldinger om hvordan kartet vi utvikler kan bli enda bedre. 

Hva bruker du kartet til?

– Jeg bruker kartet til i hovedsak to ting: bil og henger. Vi driver i storskala og jeg må til enhver tid ha oversikt over hvilken bil som har hvilken henger, og nøyaktig hvor den befinner seg i sanntid. 

Hvordan sparer du tid med kartet?

– Lasting og lossing følger jeg nøye opp, og er avgjørende når vi kan planlegge transporten. Her er kartet til god hjelp.

Hva liker du best med det nye kartet?

– Jeg bruker historiske ruter der jeg kan se veivalgene sjåførene har tatt, og ruta dukker opp som en trasé i kartet. Etter sjåføren har tatt pause kommer det opp en ny rute, og jeg får full oversikt over hvor langt unna han er, og om han rekker neste ferge, eller neste laste-/losseplass.

‘Jeg kan se hvor hengeren blir satt igjen, som for eksempel hvor mange av våre hengere som står på fergekaia.’

Bjørn Jelsness, Kingsrød Transport

Hvordan sparer du tid ved bruk av kart?

Kingsrød nevner Geofence som en tidsbesparende funksjon han anbefaler. Ved hjelp virtuelle gjerder i kartet får transportøren melding om når et kjøretøy ankommer eller forlater lokasjonen som gjør planleggingen enklere.

Finn nærmeste bil 

– Ved bruk av ABAX slipper jeg å ringe eller vente på svar på mail, det ville tatt for lang tid. Nå vet jeg hvor langt han har igjen og slipper en del oppfølging.

Lokasjon er avgjørende 

Jelsness forteller videre at nøyaktig lokasjoner er viktig for Kingsrød. Ved å vite hvor hengerne er til enhver tid, får Kingsrød et godt overblikk over hvem som vil rekke ferger, og hvor godset befinner seg. 

– Før måtte jeg ringe og spørre: ‘hvor er du nå?’ Ulike språk og hviletid gjorde det krevende og lite konkret. Det er mye enklere å holde oversikt ved hjelp av telematikk.

Hva er alternativet uten sporing? 

Avdelingssjefen forteller at telefon ikke er et godt alternativ. Det er ikke alltid sjåføren er tilgjengelig på telefonen, eller kan fortelle nøyaktig hvor han er. Noen ganger kan også sjåføren være utilgjengelig hvis han sover, losser eller laster. I tillegg kan det oppstå misforståelser på grunn av språk, og da er det mye enklere og tidsbesparende med telematikk. 

– Det går for det meste på mail hvis jeg ikke hadde brukt GPS-sporing. Men det tar for lang tid innen undertransportør har fått sjekket opp og rekker å svare.  

Viktig med god oversikt over underleverandører 

Kingsrød benytter en rekke underleverandører, og heldigvis har de fleste i dag en eller annen form for sporing i bilene, og mange bruker ABAX. 

– Det gjør det enkelt for meg å koble sammen data fra bil og henger, slik at jeg får full oversikt over tid og ikke minst posisjon på varer som fraktes av underleverandører. 

Vil du vite hvordan vi kan hjelpe virksomheten din med å redusere risiko, kostnader og administrasjonstid?

ABAX Nyheter – Abonnér på vårt nyhetsbrev