ABAX

Nytt ABAX Geofence - Den komplette løsningen for alle bedriftens eiendeler

I motsetning til tradisjonelle geofences gjør ABAX det enkelt å overvåke alle typer eiendeler, uansett merke, det være seg håndholdt verktøy, kjøretøy, utstyr eller tunge maskiner, med én felles geofence-funksjon. 

Nytt ABAX Geofence - Den komplette løsningen for alle bedriftens eiendeler

I ABAX-plattformen kan alle typer eiendeler kombineres, uavhengig av merke. ABAX bruker én felles datakilde, noe som gir administratoren rask og god oversikt over alle tilkoblede eiendeler: verktøy, maskiner og kjøretøy – alt i ett kart og med posisjoner i sanntid. Dette gjør det mye mer oversiktlig for flåteadministratorer.

Nye ABAX Geofence bygger på de løsningene ABAX allerede tilbyr, og vil gi alle bedrifter bedre kontroll, redusert risiko og økt effektivitet med én løsning som dekker alle bedriftens eiendeler, sier Stig Fossum, Product Owner i ABAX.

For å gjøre arbeidsbelastningen mindre for administratorer foregår både oppretting og endring av geofencene på ett og samme sted, i kartet. Nye ABAX Geofence gir en god og nyttig oversikt over detaljer, som når og hvem som opprettet geofence-et og hvilke eiendeler som er lagt til. 


Med ABAX Geofence kan bedriftene overvåke alle typer enheter: verktøy, utstyr og maskiner i sanntid, noe som bedrer logistikken og får ned reaksjonstiden. Med dette øker sjansen for å finne igjen eiendeler ved tyveri, takket være umiddelbar varsling og link til posisjon i sanntid.

Sett automatiske formål for en sone

Et bruksområde for automatisk varsling ved overtredelse av valgte Geofence-sone er automatiske formål. Denne funksjonen gir en betydelig forenkling av prosessen ved å dokumentere jobbreiser og automatiserer timelister med reiseregning eller leveringsvarsler. 

Sikrer at de ansatte kommer trygt tilbake fra risikoområder


Ved hjelp av nye ABAX Geofence kan en arbeidsgiveren ivareta sikkerhetsansvaret for de ansatte ved å sette opp et "Jobber-alene-varsel". Da får administratoren en betryggende SMS når den ansatte har fullført oppdraget og er på vei hjem eller tilbake til kontoret. Dette er mest aktuelt for høyrisikoyrker, som blant annet tømmerhoggere, sikkerhetsvakter, arealforvaltere, gruvearbeidere, landmålere og budbilsjåfører.

Dokumentert tidsbruk til faktura

Nye ABAX Geofence gir bedre og nøyaktig fakturering til kundene. Ved å sette opp Geofence rundt de mest besøkte anleggsområdene, kundene eller prosjekter kan ABAX' kraftige rapporteringsmotor gi nøyaktig dokumentasjon over tid brukt på et sted for både kjøretøy og innleide eiendeler, eller reisestrekningen for logistikk- og bilbergingsselskaper.


-> Les mer om ABAX Geofence


Kontakt:
Corporate Communication Director
Sandra Lindberg
sal@abax.com
+47 469 53 705

Product Owner
Stig Fossum
stig.fossum@abax.no
+47 917 42 332

ABAX er et av de største telematikkselskapene i Europa. ABAX' globale nettverk vokser stadig, og har over 536 000 sporingsenheter fordelt på 44 000 kunder. ABAX er ledende innen telematikk og kobler sammen alle bedriftens eiendeler på et nivå uten sidestykke. Misjonen vår er til enhver tid å bidra til at kundene våre kan drive bedriften sin på smartere og sunnere måter, og gjøre det enklere for dem å øke effektiviteten, følge lover og regler og øke inntjeningen. Vi har kontorer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Nederland, Belgia, Polen og Storbritannia. Hovedkontoret er i Larvik i Norge. www.abax.com