ABAX

ABAX Geofence

Sett grenser for dine eiendeler - og du vil forbedre driften

Øk sikkerheten og organiser alle dine eiendeler ved å spore bedriftens verktøy, biler eller maskiner. Sett opp vårt allsidige geofence enkelt og ta kontroll.

ABAX Fleet

Fordeler ved bruk av ABAX Geofence

Våre kunder ser nytten av vårt allsidige Geofence, her er noen av årsakene.

Reporting

Få ned reponstiden ved hjelp av live posisjoner fra alle dine viktigste eiendeler.

Driving behavior

Beskytt de ansatte og bedriftens eiendeler ved bruk av varsler for trygg retur.

Driving behavior

Gi dine kunder løpende informasjon om leveranser og eventuelle forsinkelser.

Automatiske formål

Angi formål for området og turen får rett status automatisk

En av mange bruksområder er automatiske formål for reisen. Formål trigges ved ankomst eller avreise i ditt valgte Geofence. Denne funksjonen vil lette prosessen ved å dokumentere arbeidsreisene dine betydelig:

 • Navngi dine prosjekter

 • Beskrivele av prosjekt

 • Notater for lokasjonen

 • Prosjektnummer

 • Kundenavn

 • Oppgavebeskrivelse

Fakturering

Enkel tilgang til faktiske arbeidstimer brukt i området

Sett opp et geofence rundt dine mest besøkte- og kunderelaterte områder. Vår velfungerende rapportmotor vil angi og dokumentere eksakt tid tilbrakt på den valgte lokasjonen. Dette er spesielt relevant for:

 • Konsulenter

 • Utleiebransjen

 • Inspektører

 • Service mekanikere

Tyverisiking

Motta varsel om utstyr som beveger seg utenfor området

Sett opp en diskret snubletråd for uautorisert bevegelse av dine maskiner og utstyr fra ditt område. Unngå leting - vi varsler deg om uautorisert bruk og gir deg koordinatene på SMS og e-mail:

 • Biler

 • Tilhengere

 • Verktøy

 • Mindre maskiner

 • Gravemaskiner

 • Instrumenter

Varsel om levering

Gi dine kunder automatiske varsler når sjåføren ankommer

Sett opp et geofence rundt dine mest besøkte leveransesteder og la systemet sende en SMS eller mail til kunden når dine sjåfører ankommer området.

 • Servicebiler

 • Leveranse samme dag

 • Levering på forespørsel

 • Budbiler

 • Levering av bagasje

 • Hastelevering

HMS

Sikre trygg retur av ansatte som arbeider i høyrisiko områder

Som en del av bedriftens HMS kan du sørge for sikkerheten til dine ansatte ved å sette opp en "HMS" -melding. Dette vil gi deg en betryggende SMS når den ansatte er ferdig og på vei hjem. Dette gjelder vanligvis høyrisikoyrker som:

 • Skogsarbeidere

 • Sikkerhetsvakter

 • Landmålere

 • Gruvearbeidere

 • Veiarbeidere

 • Transportører

Lagerstatus

Følg med på lagerstatusen til dine verktøy, utstyr og maskiner

Sett opp et Geofence rundt lager eller brakke, og få full oversikt over hvilket utstyr som er tilgjengelig til enhver tid. Du vil forbedre logistikken og responstiden betraktelig. Bedrifter som vil dra nytte av denne funksjonen er:

 • Utleiebransjen

 • Entreprenører

 • Bygg og anlegg

 • Rørleggere

 • Gartnere

 • Elektrikere