ABAX

ABAX lanserer ABAX Smart Connect: En «game changer» for alle maskineiere

Europas nest største telematikk-selskap, ABAX med hovedsete i Larvik, legger et solid første halvår bak seg. Nå rigger de seg for videre vekst og lanserer ABAX Smart Connect (https://www.abax.com/no/smart-connect). En løsning de omtaler som en digital transformasjon for flåtestyring, utstyrskontroll og verktøysporing.

ABAX lanserer ABAX Smart Connect: En «game changer» for alle maskineiere

Med lanseringen vil ABAX sette seg i en unik posisjon som den sentrale IoT-plattform-tilbyderen innenfor flåtestyringsmarkedet, samt styrke sin posisjon som telematikk-selskap. Nyheten, ABAX Smart Connect, gir bedre forståelse og større kontroll over bedriftens biler, maskiner og verktøy.

Med banebrytende teknologi, og ved hjelp av åpne APIer fra maskinprodusentene, kan bedriftsledere samle all data fra sin flåte i en og samme portal. Uavhengig av merke og produsent vil alt gjøres tilgjengelig med kun en innlogging.

– Datafangst bør stå på dagsorden hos alle som driver med flåtestyring. Potensialet er enormt når det kommer til å utnytte data for mer smidig flåtestyring, og derav øke driftsresultatet. Det geniale med ABAX Smart Connect er dens enkle og brukervennlige grensesnitt, slik at bedrifter ikke trenger tung digitaliseringskompetanse for å komme i gang. Her er det helt opplagt flere bransjer som har lavthengende frukter, sier Morten Strand, CEO i ABAX.

Anslår enorme besparelser

En bransje ABAX ser stort potensiale hos er bygg- og anleggsbransjen, som har blitt omtalt som gående baklengs inn i fremtiden når det gjelder digitalisering, selv for de mindre aktørene. Ved å samle og forvalte dataene på en bedre måte anslår ABAX at bygg- og anleggsbransjen alene kan spare enorme summer. Bare for de mindre aktørene samlet, vil den totale besparelsen komme over 9 milliarder kroner[1].
 

– Barrierene for digitalisering og innovasjon er blant annet tid, kunnskap og kompetanse. Med ABAX Smart Connect gjør ABAX «digitaliseringsterskelen» for bedrifter enda lavere, nettopp ved å tilby et enkelt grensesnitt for tolking av data som sømløst vil bidra til å effektivisere arbeidshverdagen for entreprenørene, fortsetter Strand.

Ved hjelp av ABAX Smart Connect kan eiere av maskiner fra flere av markedets største OEM-er hente lokasjon og driftsdata inn til ABAX plattformen. Med seg på laget har ABAX store navn, som Hitachi, John Deere og Catepillar. I tillegg er flere på vei inn. For maskiner som ikke er utstyrt med sporingsenhet tilbyr selskapet egenutviklede enheter for ettermontering.

Datafangst og grønnere byggeplasser

Med stadig strengere krav for bærekraftige verdikjeder og utslippsrapportering til det offentlige vil den nye løsningen også bidra til å få kontroll over utslipp fra maskinparken. Videre kan man gjennom ABAXs miljørapport få enkelt oversikt over hvilke maskiner som forurenser mest, og dermed vite hvilke maskiner som er mest gunstig å bytte ut først. Dette gir bedre forutsigbarhet for brukeren og kan fremskynde en elektrifisering av flåten.

Ifølge SINTEF sin rapport om digital samhandling og datadeling i bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen er nettopp digitalisering en av de viktigste faktorene for å oppnå en bærekraftig byggeprosess. Det anslås at anleggsmaskiner står for ca. 20 prosent av klimagassutslippene fra bygg- og anleggsnæringen, mye som følge av tomgangskjøring. Dette vil ABAX sørge for at bransjen får et aktivt forhold til.