ABAX

Trodde du Tesla ledet utviklingen av telematikk i biler?

Mange Tesla-eiere lar seg fascinere av muligheten til å følge bilens bevegelser i teslaappen, med ABAX installert så får du dette og mye mer.

Marie Lislott
Trodde du Tesla ledet utviklingen av telematikk i biler?

Få full kontroll med Driving Behaviour 

Med kjørebok og føreradferd fra ABAX får du tilgang til mer spennende og interessant statistikk som kan hjelpe deg med å endre kjøremønster til det bedre. Dette resulterer i reduserte kostnader og slitasje på hele bilparken – elektrisk eller ei.

Opplever du stor slitasje på firmakjøretøyene, høye forsikringspremier og høyt drivstofforbruk? ABAX Driving Behaviour kutter disse kostnadene.

Driving Behaviour registrerer bråbremsing, akselerasjon og mengde tomgangskjøring. Ledelsen kan bruke statistikken til å gi sjåførene tilbakemeldinger og endre negativ føreratferd. Kjøretøyets historikk hentes frem med et tastetrykk, og alle turer og trafikale hendelser registreres fortløpende. Dette er gode nyheter for de som ønsker full kontroll over bedriftens eiendeler og å minimere utgiftene til bilparken.

Dekk på elektriske biler har opptil 30% mer slitasje

En rapport fra Continental Tires fra 2020 viser at dekk på elektriske biler har opptil 30% mer slitasje enn bensinbiler. Hvorfor er det sånn? Batteriene i elektriske biler veier flere hundre kilo, og sammen med dreiemomentet på elektriske biler blir akselerasjonen enda kraftigere. Dette resulterer i at sjåførene i elektriske biler blir fristet til å trykke litt ekstra hardt på gasspedalen fra tid til annen – noe som øker både slitasje på dekk og risikoen for ulykker.

Med ABAX Driving Behaviour kan bedrifter redusere unødvendig hard akselereasjon og bruke mindre penger på dekkskifte!

Betydelig reduksjon av kostnader

De positive ringvirkningene ved bruk av ABAX Driving Behaviour er mange:

  • Målingen av mengde tomgangskjøring resulterer i økt miljøbevissthet blant sjåførene og mindre drivstoff eller el-forbruk 

  • Statistikk på bråbremsing og akselerasjon resulterer i penere kjøring og lavere utgifter til vedlikehold og service 

  • Registrering av sjåfør før hver kjøretur resulterer i bedre behandling av kjøretøyet, færre småskader og lavere forsikringspremier

Mindre privat bruk av firmakjøretøy med Kjørebok

Fordelen med å installere ABAX kjørebok er 100 % korrekt føring av kilometer og en forenkling av fakturering til kunder. Men det fins flere goder:

  • Ansatte får raskere støtte fra ledelsen når de er usikre på kjørerute og destinasjon fordi ledelsen via GPS-sporing alltid vet hvor bilene befinner seg

  • Registrering av sjåfør fører til penere føreratferd og betydelig mindre privat bruk av firmakjøretøyene

  • Automatisk registrering av bompasseringer – ABAX Toll Road Admin gir kundene våre alle rabatter knyttet til kjøp av «lokal bombrikke», reduserer forskuddsbetalingen og samler alle bompasseringer på én regning

Vil du vite hvordan vi kan hjelpe virksomheten din med å redusere risiko, kostnader og administrasjonstid?

Kilde: https://dinside.dagbladet.no/motor/elbilene-spiser-dekk/72753718