ABAX

Selvangivelsen har kommet – dette må du huske på hvis du bruker bil i arbeid

Selvangivelsen kan være til glede og frustrasjon. Har du enkeltmannsforetak og bruker bil i arbeid er det visse ting du må huske på. Her gir vi deg en kort oppsummering.

Camilla Runnerstrøm Laumatia
Selvangivelsen har kommet – dette må du huske på hvis du bruker bil i arbeid

Husk at du får fradrag for bruk av bil i næring når du har enkeltmannsforetak.

Har du en yrkesbil som du disponerer både privat og til næring? Eller bruker du yrkesbilen kun til næringskjøring? Kanskje du har privatbil med kjøregodtgjørelse for privatkjøring?

Les alt om skatt og firmabil, varebil og yrkesbil på vår temaside

Husk dette hvis du har enkeltmannsforetak 

 

Yrkesbil godkjent for privatkjøring

Hvis du bruker næringsbilen både i næring og privat, kan ditt enkeltpersonforetak trekke fra alle kostnader ved bilbruken, inklusive saldoavskrivning på bilens kostpris, men du blir også fordelsbeskattet for privat bruk. 

Yrkesbil for yrkeskjøring

Du skal fylle ut skjemaer og føre alle kostnader ved bilholdet i post 7000-7040 i næringsoppgave 1 eller i Næringsrapport skatt.

Privatbil med mer enn 6000 km i næringskjøring

Hvis du kjører mer enn 6000 km i næring med din egen bil, må du som hovedregel ta bilen inn i foretakets regnskap. Dette innebærer at du kan trekke fra alle kostnader ved bilbruken, inklusive saldoavskrivning på bilens kostpris, men du blir også fordelsbeskattet.

Privatbil med mindre enn 6000 km i næringskjøring

Hvis du bruker din egen bil i næringsvirksomheten, og antall kjørte kilometer i næringen ikke overstiger 6 000 km pr kalenderår, kan du få fradrag etter sats.

Satsen for inntektsåret 2022 er kr 3,50 per kilometer.

Explore how to personalise ABAX’s services to best help your business save time, money and resources.