ABAX

Mobilitetsdata og GPS-sporing hjelper deg med å nå bedriftens grønne mål

Mobilitetsdata og GPS-sporing kan hjelpe deg med å redusere drivstofforbruket, forlenge levetiden til eiendelene og nå klimamålene dine. Mange bedrifter har kvittet seg med kjøretøy og fått lavere forsikringspremie ved å bruke innsikt fra faktiske data til å optimalisere bilflåten.

Marie Lislott
white van driving on road inbetween woods

Reduser drivstofforbruk og utslipp

Høye drivstoffpriser har en stor innvirkning på flåtekostnadene. Bedriftseiere er ofte bekymret for de høye prisene, men data for flåtestyring kan hjelpe deg med å redusere bruken og samtidig spare miljøet ved å redusere klimautslippet. 

Bli mer miljøbevisst med data fra GPS-sporing

Du kan kartlegge tomgang og kjørestil ved hjelp av mobilitetsdata. Førerene dine kan få tilbakemelding og tips til hvordan de kan forbedre seg i trafikken, og utvikle seg til å bli enda tryggere og miljøbevisste. 

  • Reduser tomgangskjøring ved å spore tid på tomgang

  • Forbedre føreradferden ved å gi sjåførene dine tips og opplæring

  • Reduser antall kilometer kjørt ved å optimalisere og endre ruter

Vedlikehold og bærekraft

Visste du at du kan øke levetiden til eiendelene dine ved hjelp av data? Ved å aktivt analysere kjørestil kan du minske slitasjen på bildeler og enkelt planlegge kommende service. Forbedret adferd vil også øke sikkerheten på veiene og minske risikoen for ulykker. 

Forbedret kjørestil vil i gjennomsnitt forlenge levetiden til kjøretøyet med ett år i løpet av en 20-årig livssyklus. Hvordan kjøretøyet blir behandlet og fulgt opp spiller en viktig rolle i å påvirke levetiden og redusere klimautslippet. 

Rapportering av flåtens klimautslipp blir et krav

Det er blitt langt viktigere for norske bedrifter å rapportere sitt klimaavtrykk. EU-loven fra 2021 krever at bedrifter dokumenterer utslippet fra sine produkter og tjenester. Mange anbud krever også at CO2-rapporteringen er en del av arbeidsprosessen, og slike automatiske rapporter kan bli din konkurransefordel.

Administrer din elektriske flåte

Det blir stadig fler elbiler på veiene, og det betyr også høy akselerasjon hos de fleste. Slitasje på motor og dekk har en stor miljøpåvirkning, og under en 3 års leasingperiode vil de fleste flåter med elbiler kjøpe ett sett dekk mer enn fossilbiler på grunn av kraftig akselerasjon. Strømprisene er rekordhøye, noe som gjør det like viktig for sjåfører av elbiler å kjøre økonomisk og klimavennlig som førere av fossilbiler.

Vil du vite hvordan vi kan hjelpe virksomheten din med å redusere risiko, kostnader og administrasjonstid?