ABAX

Att sträva efter en mer hållbar fordonsflotta

Telematik kan hjälpa dig att uppnå dina miljömål. Och bränslet är bara en del av ekvationen. Ett effektivt underhåll och att utbilda förarna i sparsam körning är minst lika viktigt.

Marie Lislott
En vit lastbild kör i en väg genom skogen

Var börjar företagets fotavtryck?

Alla fordon som är ute på vägen idag började påverka miljön redan i den stund råvarorna för tillverkning hämtades upp ur marken. Och avtrycket pågår under fordonets hela livslängd.

När du börjar granska data kommer du att upptäcka att det finns stora möjligheter att optimera användningen av fordonen i företagets fordonspark. Många ABAX-kunder har kunnat minska fordonsparkens storlek och därmed spara in på försäkringskostnaderna genom en mer effektiv användning av fordonen.

Tips för att minska företagets koldioxidavtryck 

De skenande bränslekostnaderna leder till kraftigt ökade driftkostnader. Bränslekostnaderna är alltså mer än någonsin en källa till oro. En tillgång till data gör att företagen kan minska bränsleanvändningen. Detta leder i sin tur till minskade avgasutsläpp och till ökad hållbarhet för fordonsparken.

Utbilda förare i sparsam körning

Det är viktigt att stimulera sparsammare körning genom att kartlägga förarnas uppförande i trafiken, och i detta ger teknologin en bättre helhetsbild.

Alla ansträngningar att förbättra fordonsparkens säkerhet och hållbarhet ska uppmuntras. Spelifiering är ett roligt sätt att uppmuntra förare att förbättra sin körning. Att inspirera till sparsam körning är också viktigt för att styra fordonsparken i rätt riktning. Men ett program utan en effektiv utvärdering är meningslöst.

ABAX förarbeteende kartlägger tomgångstiderna i fordonsflottan. Förarna kan här få feedback om hur de ska reducera tomgångskörningen med Driver APP.

  •  Minska tomgångskörningen genom kartläggning

  •  Förbättra förarbeteendet genom att fortbilda förarna

  •  Kortare körsträckor genom bättre rutter och bytesrutiner

  •  Lasta lättare och kör endast med släp, verktyg och utrustning som krävs för arbetsuppgiften

Underhåll och hållbarhet

Visste du att ABAX lösningar bidrar till att tillgångarna håller ”One year longer”? - Och, varför är det så? De kunder som har gjort uppförandet i trafiken till en del av företagets strategi har visat sig förbättra förarbeteenden med 10 procent. Dessa 10 procent innebär mindre slitage på däck och fordonsdelar samt en förbättrad serviceplanering. Dessutom leder bättre körning till färre kollisioner, och färre olyckor, vilket leder till lägre försäkringskostnader.

Bättre körning ökar livslängden för det kommersiella fordonet med ett år under en genomsnittlig 20-årig livscykel. Sammanfattningsvis påverkas den allmänna hållbarheten avsevärt av hur fordonet körs och hur det bortskaffas vid slutet av sin livslängd.

Att mäta fordonsparkens miljöpåverkan är numera ett krav

Det blir allt viktigare för företag att redovisa koldioxidavtrycket. EU-regleringar från 2021 kräver att företag dokumenterar produkternas och tjänsternas miljöpåverkan. Och många aktörer inkluderar koldioxidavtrycket som en aspekt av anbudsförfarandet.

Administrera elfordonsparken

I takt med att elfordonen ökar i antal ökar också de snabba accelerationerna. Slitage på motorer och däck har en stor påverkan miljön. Under en leasingperiod på tre år måste de flesta fordonsparker köpa minst en uppsättning däck ytterligare till sina elbilar jämfört med till fossilbilarna, eftersom de inte accelererar lika snabbt. Dessutom innebär de stigande elpriserna att körbeteendet är lika viktigt när föraren sitter bakom ratten i en elbil som i en bil med förbränningsmotor.

Vill du veta hur vi kan hjälpa ditt företag att minska risker, kostnader och administration?