ABAX

Krav til den elektroniske kjøreboken

Verdsettelse av den private fordelen din ved bruk av varebil klasse 2 eller lastebil med tillatt totalvekt mindre enn 7 501 kg kan baseres på faktisk bruk etter en fast kilometersats på kr 3,40 uansett kjørelengde.

Camilla Runnerstrøm Laumatia
ABAX Triplog installation är enklare än vad man tror

Fastsetting basert på kilometersats forutsetter at du fører elektronisk kjørebok. Elektronisk kjørebok skal dokumentere total kjørelengde samt total kjørelengde for yrkeskjøring. Dette innebærer at kjøreboken bør være fastmontert i bilen. Den elektroniske kjøreboken må administreres av arbeidsgiveren din, og metoden med individuell fastsetting (kilometersats) må være lagt til grunn ved beregning av forskuddstrekk mv.

Fastsetting basert på kilometersats forutsetter at du fører elektronisk kjørebok.

Den elektroniske kjøreboken din må

  • registrere faktisk distanse du har kjørt, dato og klokkeslett,

  • ikke gi deg mulighet for å rette eller slette disse opplysningene,

  • dokumentere adresser for turens start og stopp, samt ha et eget felt hvor det oppgis om turen du tok er privat, eller beskrive yrkesreisens formål, og

  • registrere eventuelle avvik i kjøreboken, som f.eks. driftsstans

  • anskaffes og administreres av arbeidsgiver.

  • dermed anskaffes og installeres av arbeidsgiver, slik at han har tilgang til og behandler nødvendige opplysninger i kjøreboken, jf. opplysningsplikten.

Muligheten for å fastsette fordel etter kilometersats etter denne bestemmelsen gjelder for all privatkjøring du foretar, ikke bare reiser til og fra jobb.

Unngå dyre feil

Vi har samlet de vanligste skatte feilene – disse koster bedrifter og arbeidstakere med kjøregodtgjørelse store summer hvert år – helt unødvendig.

Last ned gratis guide - Vi har samlet de 5 vanligste feilene ved bruk av yrkesbil

Eksempel:
Du disponerer en varebil klasse 2, og du velger ordningen med kilometersats dokumentert ved elektronisk kjørebok. Den elektroniske kjøreboken viser at du i løpet av året har kjørt 5.000 km som ikke er yrkeskjøring. Dette inkluderer all din private kjøring, også kjøring mellom hjemmet og ditt faste arbeidssted.

Fordelen blir beregnet slik: 5.000 km x kr 3,40 = kr 17.000,-

17.000 kroner blir dermed lagt til inntekten din og dette må du skatte av på vanlig måte.

Opplysningene i denne artikkelen er hentet fra Skatteetatens Skatte-ABC 2024:

https://www.skatteetaten.no/satser/bilsatser--firmavarebiler-klasse-2-og-sma-lastebiler/?year=2024#rateShowYear

Les om reglene for beskatning av de tre forskjellige biltypene som benyttes i arbeid.