ABAX

Dette betaler din bedrift for dårlige sjåfører

Vet du hva sjåførenes dårlige kjørevaner koster deg og din bedrift årlig? Er du interessert i å senke kostnadene raskt og effektivt? Her gir vi deg våre beste tips til hvordan du kan redusere verkstedkostnader, drivstoff og holde forsikringer til et minimum.

Camilla Runnerstrøm Laumatia·4 min les
Dette betaler din bedrift for dårlige sjåfører

Legg fokus på 3 hovedområder

Nylig publiserte drivetech.co.uk en rapport som dokumenterer direkte sammenheng mellom dårlig føreratferd og bilkostnader. I generell forskning vises det ofte til 6 faktorer – denne rapporten fokuserer på forsikring, drivstoff og verkstedkostnader. Med andre ord: Dersom sjåførene dine kjører penere, vil biler og dekk holde lenger. Drivstoffutgiftene reduseres, og forsikringspremien bli lavere. Alt dette og mere til oppnår du raskt ved bruk av tjenesten ABAX Føreradferd:

 • Reduksjon av drivstofforbruk, servicekostnader og forsikringspremie

 • Reduksjon av risikoen for ulykker gjennom opplæring

 • Bedriften din får en tryggere og mer miljøvennlig flåte

 • Bedriften din spare penger gjennom optimalisering av bilbruk

 • Du ser nøyaktig hvor en hendelse har funnet sted på et digitalt kart

Direkte sammenheng mellom føreradferd og kollisjoner

Hvis du installerer ABAX Føreradferd i bilene dine, vet du alltid hvordan dine sjåfører kjører dine biler. At sjåførene er alltid logget inn kan du sikre med bruk av ABAX Driver ID og RFID. Du ser drivstofforbruket, kan få fartsmålinger og vet om sjåføren bremser/akselererer hardt unormalt ofte.

Fra år 2014-2016 kartla det britiske selskapet AA kjøreatferden til nesten 2200 av sine egne biler. Målet var å identifisere konkrete områder der selskapet kunne spare penger. Etter 2 år fastslo de følgende:

 • Servicekostnader og verkstedutgifter er direkte knyttet til den enkelte sjåførs opptreden i trafikken

 • Firmasjåfører som akselererer hardt og ofte, havner oftere i kollisjoner

 • Ettersom AA hadde oversikt over hvilken sjåfør som kjørte hvilken bil, drev de aktiv opplæring av den enkelte. Dette medførte penere kjøring og besparelse i forhold til drivstoff og verkstedutgifter.

Stor slitasje på dekkene

En regner at 95 % av alle kollisjoner skjer på grunn av menneskelig svikt. Noen av dem skjer fordi sjåføren ikke har kontroll på bilen, ei heller kompetanse nok til å lese trafikkbildet. Men – forskning viser også at når erfarne sjåfører bulker eller skader bilen på andre måter, så er det fordi de tar sjanser og er uforsiktige. Undersøkelsen til drivetech.co.uk på 2200 biler over 2 år konkluderte med at dekk-kostnadene til forsiktige sjåfører beløper seg til £172 (ca 2200 NOK) per år. Dekk-kostnadene på en firmabil kjørt av en uvøren sjåfør beløper seg til £283 per år (ca 3660 NOK) – altså 73 % mer!

Bruk av ABAX Føreradferd som følger opp den enkelte sjåfør vil altså kunne redusere driftsutgiftene på dette området markant.

Slik reduserer ABAX Føreradferd drivstoffutgiftene

ABAX Føreradferd gir deg selvsagt full oversikt over drivstoffutgiftene. Men enda viktigere, undersøkelser blant våre egne kunder som bruker produktet viser at de også reduserer dem. Årsaken er enkel:

 • Sjåførene bruker ikke lenger bilene i privat sammenheng

 • Sjåførene blir mer bevist på kjøremønster, mindre bråbremsing/akselerering

 • Sjåførene blir mer bevisste rundt logistikk og reduserer småkjøring

Ta tak i de største synderne først

Det er de dårligste sjåførene som koster bedriften mest, både i forhold til forsikringspremier, drivstoff, verkstedkostnader og reparasjoner.

I tillegg kommer den viktige «usynlige» kostnaden – at bedriften din taper rennommé og anseelse dersom firmabilene utgjør fare og er et irritasjonsmoment for andre i trafikken hver eneste dag.

ABAX Føreradferd hjelper deg å redusere kostnader og identifisere problemsjåfører på en og samme gang. Dersom en fokuserer på atferden til de verste sjåførene, viser undersøkelser at bedrifter kan spare £360 per år per bil – altså langt over 4000,- kroner i året. De største besparelsene gjøres i forhold til færre småbulkinger og kollisjoner, dernest drivstoffutgifter. Undersøkelser peker også på at dersom en gir dårlige sjåfører opplæring og veiledning innen føreratferd og kostnader, vil de i mange tilfeller bli dyktigere sjåfører enn gjennomsnittet.

Undersøkelsen til drivetech.co.uk konkluderer altså med at verktøy som ABAX Føreradferd kan redusere kostnadene knyttet til firmabiler. Ikke bare fordi det gir deg nøyaktige tall og målinger på føreratferden, men også fordi det kontinuerlig måler effektivitet og kostnadsbesparelser.

Kilder:
drivetech.co.uk

Vil du vite hvordan vi kan hjelpe virksomheten din med å redusere risiko, kostnader og administrasjonstid?