Bli mer lønnsom ved hjelp av faktiske kjøredata

Person using the driving behaviour interface

ABAX Driving Behaviour gir deg innsikt i dine sjåførers kjøredata, og hjelper deg og forbedre hvordan dine sjåfører bruker bedriftens kjøretøy på daglig basis. En flåte som kjøres effektivt og trygt har lavere drivstoff- og servicekostnader, er mer miljøvennlig, er involvert i færre ulykker og koster mindre å forsikre.

MED ABAX DRIVING BEHAVIOUR KAN DU:

  • Redusere drivstofforbruk, servicekostnader og forsikringspremie
  • Redusere risikoen for ulykker ved å gi nødvendig opplæring
  • Få en tryggere og mer miljøvennlig flåte
  • Spare penger ved å optimalisere hvordan flåten benyttes
  • Se nøyaktig hvor en hendelse skjedde på et digitalt kart

RISIKOSTYRING

ABAX Driving Behaviour lager et sammendrag av all nøkkelinformasjon om dine sjåførers kjøring. Dette gir deg mulighet til å lage visuelle oversikter som kan sammenligne sjåførenes prestasjoner og sette inn nødvendige tiltak og trening der det trengs. Dette kan bedre flåtens totale utnyttelse, redusere antall ulykker og bedre selskapets omdømme.

 

BESPARELSER OG EFFEKTIVITET

Med ABAX Driving Behaviour blir hvert enkelt kjøretøy i flåten mer effektivt. Ved å redusere tilfeller av mindre god kjøring og villmannskjøring vil forbruket av drivstoff bli lavere og serviceutgiftene vil gå ned. Flåten din blir mer miljøvennlig, tryggere, billigere og kan potensielt bli på veiene i flere ekstra år.

SE ALLE TURER OG HENDELSER I KARTET

Nøkkelinformasjon om hendelser logges og vises i vårt Google-integrerte digitale kart. Hvis det eksempelvis har vært en situasjon hvor hard bremsing er registrert kan du se akkurat når og hvor dette skjedde, slik at hendelser eventuelt kan diskuteres med sjåføren det gjelder.