ABAX Driving Behaviour

Hva er dette?

ABAX Driving Behaviour er en tjeneste som gir deg muligheten til å monitorere dine føreres kjøring og føreradferd. Tjenesten er god for å sikre trygg og sikker kjøring samt å redusere ulykker. I tillegg er tjenesten nyttig for å spare kostnader og fokusere på miljø!

Idling Driving Behavior

ADMINISTRATOR

Kom i gang

Har du kjøpt tjenesten ABAX Driving Behaviour, bedre kjent som Føreradferd på norsk, vil du få opp et ekstra menyfelt i brukergrensesnittet ditt. Klikk på ABAX Driving Behaviour for å komme i gang. Du kan også gå direkte til tjenesten fra modulene på førstesiden. 

nytt dashboard driving behavior NO

Når du skal i gang med å navigere deg rundt i systemet vil du finne en del informasjon i selve tjenesten. Informasjonsboksene er markert med små "I" - ikoner som du enkelt kan klikke på og få mer informasjon om. 

Oversikt

I oversikten ser du bedriftens gjennomsnittelige poengsum per dag for dine aktive førere. 

Company score NO

Poengsummen du ser i eksempelet under er basert på de siste syv dagene med kjøring. Hvis noen av dine førere ikke har turer, blir siste tilgjengelige poengsum brukt.  100 poeng er høyeste poengsum du kan oppnå og den indikerer fantastisk kjøring, uten noen hendelser. 0 poeng er den laveste poengsummen. Hvis en tur kjøres og ingen hendelser blir registrert oppnår man den høyeste poengsummen, 100.

Førerpoeng

Som administrator i et selskap er du travelt opptatt. Vi i ABAX har derfor samlet all data omkring ansattes føreradferd. Dette forenkler hverdagen slik at du som admin slipper å gå igjennom rådata for hver eneste ansatt. ABAX Driving Behaviour måler fire parameter;

  • Akselerasjon

>0,35 g - som tilsvarer fra 0 -100 km/t på 8,09 sekunder i feks en Golf 7/ 150 HK med bånn gass.

Her blir føreren trykt bak i setet, og det vil føles likt som at man letter med et fly.

  • Kraftig nedbremsing

>0,37 g - som tilsvarer fra 100 til 0 km/t på 43,7 m. Porsche 911 trenger 31,3 meter til 0, og en gjennomsnittlig moderne bil trenger 36,4 meter til 0. 

Her blir hodet til føreren presset mot rattet.

  • Brå høyresving og/eller venstresving

>0,36 g - kjører rundkjøringer i 40 km/t. 

Her kan løse gjenstander flytte på seg i farta hvis det ikke er sikret ordentlig. Føreren kan også høre hjulene bråke litt. 

  • Tomgang

Tomgang defineres når en bil står stille i mer enn 2 minutter.

 

Hva skjer når det er rushtrafikk og jeg står i kø?

Det er mange som sikkert lurer på hvordan målingen av tomgang fungerer hvis man står i kø. Tomgangskjøring blir målt når 2 minutter har passert. I tillegg vil en beveglse over 4 km/t telle som en tur og ikke tomgang. Sannsynligheten for at du beveger deg over 4 km/t i løpet av 2 minutter er stor i kø, men står du stille i over 2 minutter vil du registrere tomgangskjøring. 

 

Hva betyr førerpoengene og hvordan kan du gi tips til dine ansatte?

 

Akselerasjon

Acceleration Driving behaviour

Poeng mellom 81-100: Du akselererer vanligvis jevnt!

Bra jobba! Din kjørestil er miljøvennlig, trygg og økonomisk som bidrar til godt vedlikehold av kjøretøyet. Husk å være forsiktig i kraftig regn, snø og is. 

Poeng mellom 41-80: Du akselererer vanligvis raskt! 

Hold jevnt trykk på bremsen. Slipp sakte opp gasspedalen når du har nådd ønsket hastighet. Slipp gasspedalen litt og litt i steden for å løfte brått. Bruk et par minutter ekstra på turen din. Husk å være forsiktig i kraftig regn, snø og is. 

Poeng mellom 0-40: Du akselererer ofte for raskt!

Forsøk å unngå høyt turtall. Akselerer jevnt og trutt uten brå bevegelser. Unngå å trykke gassen helt ned til gulvet. Unngå brå akselerasjon som kan få hjulene til å spinne. Advarsel: Aggressiv eller utrygg kjøring øker risikoen for at noe kan skje.

 

Oppbremsing

Driving Behaviour breaking

Poeng mellom 81-100: Du bremser vanligvis jevnt!,

Bra jobba! Din kjørestil er trygg og hjelper til med godt vedlikehold av bilen. Husk å være forsiktig i kraftig regn, snø og is. 

Poeng mellom 41-80: Du bremser hardt noen ganger!

Prøv å holde et jevnt trykk på bremsen og bruk motorens bremseffekt for å justere hastigheten litt. Hold trygg avstand til bilen foran slik at du får mer reaksjonstid. Forsøk å tilpasse hasigheten ved å ta foten av gasspedalen i steden for å bremse. Slipp bremsen litt og litt i steden for å løfte brått.

Poeng mellom 0-40: Du bremser vanligvis hardt!

Hold jevnt trykk på bremsen og hold trygg avstand til bilen foran deg. Brems ned gradvis og sørg for fin distanse og følg trafikkflyten. Vær oppmerksom på skilting som indikerer annen hastighet. Advarsel: Treg bremsing eller utrygg kjøring øker risikoen for at noe kan skje.

 

Brå høyresving og venstresving

Left and rightturn driving behaviour

Poeng mellom 81-100: Du svinger ofte jevnt til venstre / høyre. 

Bra jobba! Din kjørestil er trygg og hjelper til med godt vedlikehold av bilen. Husk å være forsiktig i kraftig regn, snø og is. 

Poeng mellom 41-80: Du har jevnt med venstresvinger og høyresvinger!

Velg riktig gir før du skal inn i en sving eller rundkjøring. Bruk gasspedalen kun for å holde farten når du er i svingen. Akselerer forsiktig og jevnt ut av svingen. Husk å være forsiktig i kraftig regn, snø og is. 

Poeng mellom 0-40: Du svinger ofte hardt til venstre eller høyre!

Brems til du har ønsket fart før du går inn i svingen. Økning av hastigheten i svingen vil slite mer på bilen. Advarsel: Aggressiv og utrygg kjøring øker risikoen for en hendelse. Følg med på skilting som indikerer skarpe svinger. Husk å være forsiktig i kraftig regn, snø og is. 

 

Tomgang

Idling Driving Behavior

Poeng mellom 81-100: Du har sjeldent tomgangskjøring (faktisk nesten aldri)!

Bra jobba! Din kjørestil er miljøvennlig, trygg og økonomisk som bidrar til godt vedlikehold av kjøretøyet.

Poeng mellom 41-80: Du har jevnt med tomgangskjøring. 

Bruk start / stopp systemet i bilen. Skru av tenningen på bilen hvis du sitter fast i tett trafikk. Varm opp bilen din ved å kjøre i steden for å sette på tomgangsmodus. 10 minutter tomgang tilsvarer utslipp på 500 g karbondioksid. 

Poeng mellom 0-40: Du tomgangskjører hele tiden. 

Skru av motoren med en gang du er fremme. Ikke bruk tomgang, men varm opp bilen og bruk air condition i bilen. Tenk miljø! Tomgang fører til skitten luft når du bruker varmen samtidig. Tomgang i ett minutt kan fylle 150 ballonger med skadelige kjemikalier. 

 

Fleet Management (Kartet)

I kartet kan du se kjøretøy som er i bevegelse, som står stille og som står på tomgang.

fleet management driving behaviour

For å se hendelser i en kjøretur i kartet går du inn på menyfeltet Triplog - Turer. Eller du kan velge et kjøretøy i kartet som viser bilparken (Fleet Management) og klikke på SNAILTRAIL for å få tilgang til alle turdetaljene. Om det er hendelser som gir utslag på føreradferden vil disse hendelsene markeres med et "!" i kartet.

 

Trend

Det kan være nyttig for deg å se på trenden i bedriften hva angår kjøring og føreradferd. Du velger enkelt hvilke hendelser du vil legge til eller fjerne på høyre side. 

Dataen som vises i trenden er kun basert på dager med aktiv kjøring, ikke faktiske kalenderdager. Har bilen stått stille, får du ingen tur og heller ingen data. Dette betyr at siste 7 dager er siste 7 dager med faktisk kjøring. 30 dager tilsvarer 30 dager med turer og et fullt år er basert på faktiske arbeidsdager i et kalenderår, med faktiske turer. 

trend driving behaviour NO

 

Sammenligne

Sammenligningsfunksjonen baserer seg på bedriftens gjennomsnittspoeng. Gjennomsnitt Norge baserer seg på alle våre kunder som har ABAX Driving Behaviour i Norge. Igjen kan du legge til og fjerne elementer slik du selv ønsker. 

comparison driving behaviour NO

 

Førere

Du kan klikke deg videre til "Førere" for å se mer detaljer per ansatt. 

føreroversikt driving behaviour med navn NO

I denne oversikten kan du sortere kolonner og på en enkelt måte finne ut hvem som er den beste føreren i bedriften. Poengsummen du ser baserer seg på de siste 7 dagene med aktiv kjøring. 

Du kan utvide raden ved å klikke på pilen . I denne oversikten for du alle detaljer per fører. Husk at du alltid kan klikke på informasjonsikonet for utfyllende info.

 

Rapporter

Det finnes tre ulike rapporter i ABAX Driving Behaviour tjenesten:

  • Førerpoeng
  • Hendelser
  • Tomgang

Rapportene har mye verdi for deg som administator og dette kan være et grunnlagsdokument for deg til eksemplevis bruk i forbindelse med Gamification. 

 

Periodiske rapporter

Du kan også velge å sette opp periodiske rapporter. Ved å sette opp dette kan du få tilsendt en rapportering på det tidsintervallet du ønsker deg.

For å sette opp en periodisk rapport går du på «Innstillinger», deretter «Periodiske rapporter» og «Velg ny» øverst til høyre. Her velger du hvilken rapport som er relevant for deg, og du bestemmer intervall og epostadressen du ønsker å få tilsendt rapporten til. Tidsintervallet du bestemmer deg for er basert på kalenderdager og ikke basert på aktiv kjøring. 

report driving behaviour NO

FØRERE

Er du fører og har ABAX Driving Behaviour i ditt abonnement? I såfall kan du se litt her. 

Når du klikker på kjøring får du opp et analyseverktøy for din føreradferd. Her ser du ditt gjennomsnittspoeng og hvilken posisjon du har i bedriften. I eksempelet under ser du at posisjonen er 26.plass av 63 ansatte.

førerpoeng driver app NO

Du kan klikke på en av hendelsene for å få tips om hvordan du kan bedre føreradferden. Dersom du klikker på henholdvis bremsing, får du opp en forklaring og tips tilknyttet din poengsum. Ved å klikke på en annen hendelse, som sving, får du opp tips til føreradferden når det gjelder høyre og venstresving. 

bremse driver app NO
venstresvinger driving behaviour driver app no