Kalustonhallinnan hyödyt rakennusalalle

Rakennusala on tunnettu siitä että heillä on paljon arvokkaita työkaluja, ja usein nämä työkalut joutuvat omaisuusrikoksen kohteiksi. Lisäksi usein rakennusprojektien aikana työkaluja katoaa työmailla, mikä on aikaa vievää ja tehotonta. Yrityksen koolla ei ole merkitystä, vaan kaikenkokoiset rakennusalan yritykset saavat merkittäviä hyötyjä ABAXin palveluista kalustonhallintaan.

Työkaluvarkaudet ovat lisääntymässä

Kadonneen kaluston etsimiseen käytetty aika ja voimavarat ovat yritykselle merkittävä kulu. Asiakkaamme käyttävät keskimäärin 38 tuntia vuodessa yrityksensä työkalujen etsimiseen.

 • Seuraa pienempiä työkalujasi Bluetooth-paikantimen avulla 
 • Seuraa isompaa kalustoasi GPS-paikantimen avulla  
 • Reaaliaikainen kalustolista

 • Voit käyttää 24/7 mobiiliapplikaation kautta 
 • Ei enää turhaa soittelua kaluston löytämiseksi
 • Näet yhdellä silmäyksellä kalustosi sijainnin

Tiedustele hintoja Varaa 15 min esittely


Toistuvat varkaudet

Rakennusteollisuus on tuottoisa kohde rikollisille koko Euroopan laajuisesti. Pelkästään Isossa-Britanniassa varkauksien ja ilkivallan kuluiksi raportoitiin yli 900 miljoonaa euroa. Tätä summaa yritykset pystyvät merkittävästi pienentämään varautumalla asianmukaisella kalustonhallinnalla.

Lisää työmaiden turvallisuutta kalustonhallinnan avulla: 

 • Geofence-ilmoitukset kun kalusto poistuu alueelta
 • GPS- ja Bluetooth-paikantimet tallentavat kaluston historiatiedot 
 • 'Etsi kalustoni' -ominaisuus (Find My Mini)
 • Helppo pääsy mobiililaitteilta

Lataa näihin varas iskee työmailla opas


Huoltojen viivästyminen voi tuoda yrityksille merkittäviä kuluja 

Automaattiset huolto- ja katsastusmuistutukset tarjoavat merkittäviä etuja yrityksen kaluston ylläpidon kannalta. Joissain tapauksissa huollot tehdään epäsäännölliseti tai ne ovat kokonaan laiminlyöty. Tämä saattaa tuoda lisäkuluja sekä heikentää jopa yrityksen työturvallisuutta.

 • Huoltojen suunnittelu maantieteellisesti helpottuu
 • Parantunut logistiikka
 • Kaluston elinkaarta voidaan pidentää
 • Kaluston takuiden säilyminen
 • Huoltoilmoitukset käyttötuntien tai kilometrien mukaan 
 • Varaosakulut sekä vuokrakoneisiin liittyvät kustannukset pienenevät

Taloudellinen ajotapa osana yrityksen toimintaa

Tiedätkö sinä miten teidän yrityksenne kalustolla ajetaan? Ajotapapalvelun avulla kuljettajat saavat konkreettisia vinkkejä ajotapansa parantamiseksi. Taloudellinen ajotapa vähentää myös polttoaineen kuukausikuluja sekä kalustoon kohdistuvia huoltokustannuksia. Näin yritykselle muodostuu kattava kuva siitä miten ajoneuvoja käytetään ja mitä parannuksia on mahdollista tehdä.

 • Kaluston huolto- ja polttoainekulujen pienentyminen
 • Reaaliaikaiset liikennetiedot kartalla 
 • Kuljettajatunnistustiedot Driver ID:n avulla
 • Vähemmän CO2-päästöjä


Tyhjäkäynnistä aiheutuvat kustannukset

Usein yritysten koneet ja pakettiautot käyvät tyhjäkäynnillä yllättävän pitkiä aikoja, mikä lisää yritysten polttoainekulutusta merkittävällä tavalla. Järjestelmästä on saatavilla tarkat tyhjäkäyntiraportit, joiden avulla asia on helppo käydä läpi ajoneuvojen käyttäjien kanssa, sekä haastaa heidät parantamaan myös tätä ajoneuvojen taloudelliseen käyttöön liittyvää osa-aluetta.

 • Saatavilla kuljettajakohtainen tyhjäkäynti
 • Kuljettaja saa vinkkejä mobiiliapplikaatiosta kuinka vähentää tyhjäkäyntiaikaa
 • Saat yrityksen koko kaluston CO2-päästöt raporttina
 • Näet yrityksen kaluston tyhjäkäynnistä aiheutuneet kulut 
 • Ympäristöraportti antaa yksityiskohtaiset tiedot CO2-päästöistä
 • Yrityksesi on vastuullinen toimija kestävän kehityksen näkökulmasta

Projektien aikana ajoneuvojen kuljettajat vaihtuvat

Isoissa projekteissa on yleensä mukana useita ajoneuvoja. Lisäksi näiden ajoneuvojen kuljettajat saattavat vaihtua useita kertoja projektien aikana. Kuljettajantunnistuksen avulla näet aina reaaliajassa kuka ajoneuvoa käyttää sekä saat halutessasi myös aiemmat käyttäjät historiatiedoista esille. 

 • Kuljettajantunnistuksen avulla tiedät aina ajoneuvon käyttäjän
 • Voit tehostaa kalustosi käyttöastetta
 • Näet ajotapaan liittyvät poikkeamat reaaliaikaisesti sekä historiatiedot karttapohjalta
 • Helppo pääsy ajotietoihin

Kustannussäästölaskuri Varaa 15 min esittely