Kalustonhallinnan hyödyt logistiikka-alan yrityksille

Kalustonhallintajärjestelmän tuottaman tiedon avulla pystytään parantamaan asiakaspalvelua sekä saamaan merkittäviä säästöjä. Lisäksi nykyisin telematiikkjärjestelmät palvelevat kaikki yrityksiä niiden koosta riippumatta, jonka vuoksi ne ovat yleistyneet merkittävästi osaksi kuljetusyritysten arkea.

Reittisuunnittelu voi olla aikaavievää

Reittien optimointi on välttämätöntä laadukkaiden kuljetuspalveluiden tarjoamiseksi. Kun yritys saa yksityiskohtaisen reittihistorian ja reaaliaikaisen sijaintitiedon on niiden avulla helppo kehittää toimintaa entistä tehokkaammaksi ja asiakasystävällisemmäksi.

 • Reaaliaikainen ja historiatieto sijainneista
 • Nopeammat reittivirrat   
 • Näet reaaliajassa lähimmän vapaana olevan ajoneuvon 
 • Asiakaspalvelu paranee kun pystyt ilmoittamaan saapumisajan
 • Helppo hallinoida koko yrityksen kalustoa
 • Mahdollisuus hallinnoida myös alihankkijoita

Tiedustele hintoja Varaa 15 min esittely


Kuljettajat yrityksen tärkeimpänä voimavarana

Kuljettajat edustavat yritystä tien päällä toimien tärkeimpänä resurssina kuljetusliikkeille. Kuljettajan työ on äärimmäisen vaativaa ja he joutuvat tekemään työpäivän aikana useita itsenäisiä päätöksiä. ABAXin kalustonhallintapalvelun avulla voidaan helpottaa kuljettajien arkea merkittävällä tavalla.

 • Mahdollisuus seurata yrityksen kaluston ajotapaa
 • Kuljettajat saavat vinkkejä ajotavan parantamiseen
 • Katsastus- ja huoltomuistutukset
 • Optimoi reittejä reaaliaikaisen paikannuksen avulla
 • Voit auttaa kuljettajaa valitsemaan nopeimman reitin
 • Kuljettajantunnistuksen avulla näet ajoneuvojen kuljettajat

Asiakaspalvelun laadun parantaminen

Toimitusten jatkuva myöhästyminen voi vaikuttaa negatiivisesti yrityksesi brändiin sekä asiakaskokemukseen.
GPS-paikannuksen avulla pystyt optimoimaan reittejä ja näin palvelemaan asiakkaita entistä paremmin.

 

 • Paikannuksen avulla näet helposti reaaliaikaisen sijainnin 
 • Optimoi reittejä ja tarjoa nopeampaa palvelua
 • Informoi asiakkaita viivästyksistä
 • Reklamaatioiden käsittely helpottuu

Kuljettajantunnistus helpottaa arkea

Kun ajojärjestelijä tietää kuka yrityksen ajoneuvoa kuljettaa voidaan välttää turha soittokierros, ja hänen on helppo nähdä koko yrityksen reaaliaikainen sijainti yhdellä silmäyksellä.

 • Ajotavan seuranta  
 • Parantunut polttoainetaloudellisuus
 • Parantunut reittisuunnittelu
 • Näet lähimmän vapaan kuljettajan tehtävälle


Polttoaine on kuljetusliikkeen merkittävä kuluerä

Polttoaine muodostaa työntekijöiden palkkojen lisäksi toisiksi suurimman kuluerän useimmille kuljetusalan toimijoille. Polttoaineen hintojen noustessa ajoneuvojen tarpeettomalla tyhjäkäynnillä on yllättävän suuri merkitys kaluston polttoaineenkulutukseen. Kalustonhallintajärjestelmän avulla on mahdollista optimoida ajotapojen lisäksi myös kaluston turhien tyhjäkäyntien määrää.

 • Tarpeettomien tyhjäkäyntien vähentyminen
 • Mahdollisuus seurata tyhjäkäynnin määrää tosiasiallisina kuluina
 • CO2-päästöraportti yhdessä ympäristöraportin kanssa
 • Paranna yrityksen kuljettajien ajotapaa

Lataa kalustonhallinnan 6 kohdan muistilista