ABAX company car

Yritysauto, autoetu ja yksityisauto – mitä eroa?

Kun ajatellaan otsikossa mainittuja kolmea eri autotyyppiä yrityksen näkökannasta, mitä eroavaisuuksia niiden välillä on?

Yritysauto

Yritysauto on yrityksen omistuksessa oleva ajoneuvo, josta on voitu tehdä ALV-vähennys. Tällöin yrityksen ajoneuvolla tulisi ajaa ainoastaan työajoa. Mikäli ajoneuvoa on käytetty yksityisajoihin vähennyksistä huolimatta, voidaan vähennysoikeus menettää kokonaan. Tällöin seurauksena on ALV-vähennysten palautus.

Yrityksen ajoneuvoa voidaan kuitenkin käyttää rajoitetusti muuhun kuin työajoon, jos siitä ei ole tehty ALV-vähennyksiä. Säädös koskee ainoastaan yrityksen pakettiautoa, henkilöautolla ei saa ajaa lainkaan yksityisajoa.

Mikäli kyseisellä yrityksen ajoneuvolla, tässä tapauksessa pakettiautolla, ajetaan yksityisajoa, katsotaan se työntekijälle verotettavaksi etuudeksi. Jos käyttö on satunnaista, voidaan kilometrikohtainen vähennys laskea alla olevan kaavan mukaisesti. Yhtälöstä saatu summa lisätään verotettavan palkan määrään.

kilometrikohtainen vero=(Ajoneuvon vapaan autoedun kuukaisttainen verotusarvo)/1500*ajetut kilometrit

Jos ajoneuvon yksityiskäytön arvioidaan olevan säännöllistä, voidaan luontoisedun arvona käyttää vapaan autoedun määrää. 

Työ- ja yksityisajojen todentamiseksi on ensisijaisen tärkeää pitää jokaisesta yrityksen omistuksessa olevasta ajoneuvosta ajopäiväkirjaa. Sähköisen ajopäiväkirjan myötä ajot tallentuvat automaattisesti eikä verotarkastuksessa synny epäselvyyttä ajoneuvojen käytöstä. Lue lisää ajopäiväkirjasta ja sen sisältövaatimuksista täältä.

Autoetuajoneuvo

Autoetuajoneuvot voidaan jakaa kahteen ryhmään, vapaaseen autoetuun sekä käyttöetuautoon. Verottajan säännöksen mukaan autoetuajoneuvolla saa ajaa yksityisajoa 18 000 kilometriä vuodessa. Jos yksityisajoja kertyy enemmän, luontoisedun määrä nousee kilometrien mukaisesti. Vastaavasti jos yksityisajoa ajetaan vähemmän kuin 18 000 kilometriä, autoedun määrää voidaan vähentää.

Vapaassa autoedussa yritys kustantaa kaikki ajoneuvoon liittyvät kustannukset. Käyttöetuautossa edun saajan on maksettava vähintään polttoainekustannukset itse.

Työajojen osuus on asetettu autoedun osalta 30 000 kilometriin. Tämän ylittyessä autoedun saaja on oikeutettu 20 % alennukseen luontoisedun perusarvosta. Voit lukea lisää autoedusta täältä.

Yksityisajoneuvo

Yksityisajoneuvon käyttäjä voi hakea yritykseltä kilometrikorvauksia työmatkaa koskien. Mikäli työnantaja ei maksa kilometrikorvauksia, voi työntekijä vähentää ne verotuksessaan tulonhankkimiskuluina. Vuonna 2016 verottajan hyväksymä kilometrikorvauksen perussumma on 43 senttiä, kun matka tehdään omalla ajoneuvolla.

Jos autolla ajettaessa on mukana muita henkilöitä, joiden kuljetus on työnantajan asia, kilometrikorvausta korotetaan kolmella sentillä yhtä henkilöä kohden.

Lue lisää kilometrikorvauksista