Verotarkastusten määrä

Verotarkastusten lukumäärä kasvussa

Verotarkastuksia tehtiin vuonna 2014 selvästi enemmän kuin vuotta aiemmin. Verotarkastusten määrä kasvoi runsaalla 1000 tarkastuksella.

Verotarkastusten määrän kasvu on tulos muutoksista toimintatavoissa. Tarkastuksia on kohdistettu aiempaa enemmän reaaliaikaiseen tarkastusmalliin, jossa pääosassa on kuluvan vuoden toiminnan tarkastelussa sekä yritysten ohjaamisessa sekä neuvonnassa. Uudella tarkastusmallin tavoite on valvontakattavuuden kasvu sekä verovelvollisten oma-aloitteisuutta verotuksiin liittyvissä virheiden korjaamisessa.

Verottajalla on käytössään myös muita valvontatoimenpiteitä verotarkastusten ohessa, esimerkiksi valvontakäynnit sekä vertailutietotarkastukset.

Keskustelussa verottajan edustajan kanssa ilmeni, että puutteellisiin tai puuttuviin ajopäiväkirjoihin törmätään säännöllisesti tarkastuksia tehtäessä. Virheen laadusta riippuen puuteisiin annetaan ohjeistusta tai laaditaan maksuunpanoesitys.

Myös perusteettomasti maksettuja kilometrikorvauksia sekä päivärahoja tarkastuksissa löytyy. Vuosina 2010–2014 matkakustannuksiin kohdistuvia oikaisuesityksiä on ollut lähes 9 miljoonaa euroa. Huomioitavaa on, ettei summa sisällä maksuunpantuja korotuksia tai viivästysseuraamuksia.

Lähde: Tullin www-sivut. Harmaa talous. Valvontatilastoja 2014 PDF. Viitattu 15.12.2015.