Glasses and calculator and tax

Vero & Ajopäiväkirjat

Mikäli yrityksen omistamista ajoneuvoista on tehty ALV-vähennykset, tulee niillä tehdyt ajot tarvittaessa pystyä todentamaan verottajalle. Jos ajoneuvoista tehdään ALV-vähennys, niillä on sallittua ajaa ainoastaan työajoja. Mahdollisista yksityiskilometreistä tulee maksaa, sillä se katsotaan verotettavaksi etuudeksi.

Yrityksellä on verotarkastuksessa niin kutsuttu käännetty todistustaakka, jolla tarkoitetaan, että yrittäjän tulee pystyä todentamaan, että ajoneuvoja on käytetty sääntöjen mukaisesti. Jotta ajopäiväkirjat olisivat ajantasaiset, tulisi jokaisesta ajosta löytyä seuraavat tiedot:

  • Ajon alkamis- ja päättymisaika
  • Ajon alkamis- ja päättymispaikka
  • Tarvittaessa ajoreitti
  • Matkamittarin lukema ajon alussa ja lopussa
  • Matkan pituus
  • Ajon tarkoitus
  • Kuljettaja

On siis ensiarvoisen tärkeää, että ajopäiväkirjat täytetään aina ajallaan – mieluiten aina heti ajon päätyttyä. Tällöin tiedot pitävät varmasti paikkansa, eikä niitä tarvitse yrittää muistella monta päivää, pahimmassa tapauksessa viikkoja, jälkeenpäin. Tällöin ajopäiväkirjat ovat aukottomat ja mahdolliset veroseuraamusten mahdollisuus poistuu. Ajopäiväkirjoja tulisi säilyttää verottajan edellytyksen mukaan kuusi vuotta tilikauden päättymisestä.

Mikäli ajoneuvoilla ajetaan yksityisajoa, katsotaan tämä verovelvollisen saamaksi autoeduksi. Tällöin ajetuista kilometreistä on lisättävä palkkaan verotettava tulo. Laskentakaava tämän laskemiseksi: autoedun arvo/1500 * ajetut kilometrit.

Lue lisää ajopäiväkirjoihin liittyvistä verosäännöksistä täältä.