ABAX Wild wild west

Työskentely ABAXilla - Laatu

Olette varmastikin jo huomanneet, että meitä suomalaisia työskentelee ABAXilla monella eri osastolla erilaisissa toimenkuvissa. Ja jatkoa on yhä luvassa!

Titta Bjerck, Quality Co-ordinator, aloitti uutena ABAXilaisena syyskuun alussa ja työskentelee suomalaisena vahvistuksena laatuosastollamme pääkonttorillamme Norjan Larvikissa.

Aloitin ABAXilla innoissani syyskuussa Suomen laatukoordinaattorina, tärkeimpinä tehtävinä varmistaa suomenkielisten dokumenttien oikeellisuus, huolehtia sisäisistä laatukoulutuksista sekä ajoneuvoseurantaan ja siihen liittyvien toimintojen Suomen lakien ja säätelyjen seuranta.

Yksi ABAXin arvokäsitteistä on "ensimmäinen". Sen huomaan parhaiten ABAXin rajattomana optimistisuutena ja suurina tulevaisuudennäkyminä sekä siinä, että asiat tapahtuvat ideasta päätöksentekoon nopeasti. Sopeutumiskyky muutoksiin on siis valtavana etuna ABAXilla työskenneltäessä.

- ABAXin kasvun myötä yhtiöön on liittynyt viime aikoina uusia kansallisuuksia. Kansainvälisen työhistorian omaavana tämä on minusta mukavaa ja samalla vaativaa, sillä tiedonkulun ja tuotedokumentoinnin parissa kielen on oltava keskellä suuta, jotta kaikki saavat samat tiedot ja ne pysyvät käännöksistä huolimatta oikeina. Minulle on helppoa työskennellä Larvikissa kielten puolesta käännöstöissä, sillä omaan sujuvan englannin lisäksi norjan kielen asuttuani täällä jo kahdeksan vuotta. Uusille suomalaisille työntekijöille kaupunkiin kotiutumista varmasti edesauttaa jonkin skandinaavisen kielen osaaminen.

Laatuosastomme palvelee asiakaskuntamme lisäksi myös ABAXin omia työntekijöitä monesta eri näkökulmasta ajateltuna. Työtehtävät ovat kattavia ja saattavat vaihdella lakipykälien lukemisesta käyttöoppaiden tekemiseen.

- Esitteiden ja muun materiaalin luonti on minulle mieluisinta ja palkitsevinta, sillä näin pystyn auttamaan joko ABAXin asiakkaita tai omaa henkilökuntaamme, esim. myyjiämme tai asiakaspalvelijoitamme, kummankin ryhmän katson olevan minun omia asiakkaitani, joita minun on palveltava nopeasti ja tehokkaasti – ja laatuosastolla toimiessani katson ensiarvoisen tärkeäksi, että kaikki on oikein. Olen aina toiminut jonkinlaisissa asiakaspalvelutehtävissä ja huomaan sen yhdeksi vahvuudekseni laatukoordinaattorin tehtävässä. Päämääräni on korjata virheitä ja puuttuvia tietoja kaikissa mahdollisissa toiminnoissamme sekä parantaa laatua siinä samalla tehden näin ABAX helpommaksi ja paremmaksi sekä asiakkaillemme että henkilökunnallemme!