Driving Behaviour

Työntekijöiden epätietoisuus ohjeistuksista johti yksityisajoihin

Aikaisemmin tällä viikolla kävi ilmi, että Nokian kaupungin työntekijät olivat ajaneet runsaasti yksityisajoja kaupungin omistamilla ajoneuvoilla.

Tapauksen taustalla on ilmennyt huono tiedottaminen uusista säännöistä, jotka ovat astuneet voimaan vuonna 2013. Selvää ei myöskään välttämättä ole ollut, mitä yksityisajolla varsinaisesti tarkoitetaan.

Nokian kaupungin kaupunginjohtaha Eero Väätinen kertoo, että tarkastuksessa oli tullut esimerkiksi esille tapaus, jossa esimies oli antanut työntekijälle luvan käyttää kaupungin ajoneuvoa apuna muutossa.

Nokian kaupungin sisäisessä tarkastuksessa tutkittiin autojen käyttöä ja työntekijöiden työaikoja kahden viime vuoden ajalta. Tarkastuksessa kävi ilmi, että kaupungin omistamien ajoneuvojen käyttö on ollut yleistä, jonka seurauksena myös työajat ovat jääneet todellista lyhyemmiksi.

Lähde: Ylen uutiset, kotimaa: Kaupungin autolla lounaalle luvatta – työntekijät eivät tienneet uudesta ohjeistuksesta. 24.11.2015. Viitattu 27.11.2015.