Infograafi työ- ja yksityismatkoista

Työmatkojen verosäännöt vieraita 85 %:lle autolla työajoja ajavista suomalaisista

TNS Gallupin kyselyn mukaan kilometrikorvattavia työajoja ajavat suomalaiset eivät tunne työmatkan verosääntöjä.

Tutkimuksen mukaan 38 % työssäkäyvistä suomalaisista ajaa ainakin joskus työnantajansa lukuun; näistä valtaosa, 85 %, ei tunne verottajan määritelmää korvattavasta työmatkasta. Onkin oletettavaa, että kilometrikorvauksia peritään yrityksiltä huomattavia määriä väärin perustein.

Keskimäärin työajoa kertyi vastaajien arvioiden perusteella lähes 600 kilometriä kuukaudessa. Eniten kilometrikorvauksia kertyy 55–64-vuotiaalle, johtavassa asemassa tai yrittäjänä toimivalle, Länsi-Suomessa asuvalle ja keskustaa äänestävälle kahden lapsen isälle.

Mistä tietää, mikä lasketaan työmatkaksi ja mikä ei?

Työ- ja yksityismatkojen määrittelyssä on otettava huomioon monia eri asioita, kuten suuntautuuko matka ensisijaiselle, toissijaiselle vai erityiselle työpaikalle, mikä on etäisyys kotoa, mitä työsopimuksessa lukee ja mitä sanoo työehtosopimus, ja niin edelleen. Monet matkat voivat olla yksityis- tai työmatkoja, riippuen siitä ovatko ne tehty työtehtäviin liittyen tai onko esimerkiksi asiakas ollut kyydissä. Tavalliselle kansalaiselle voi tuntua hyvin vaikealta tietää, milloin kuljettu matka lasketaan työmatkaksi ja milloin ei.

Sähköisiä ajopäiväkirjoja valmistavan ABAX Finland Oy:n teettämä infokaavio näyttää, kuinka sekavaa verolainsäädäntö työ- ja yksityismatkojen osalta on.

Vastaajia pyydettiin pohtimaan verottajan työmatkasäännöstöön liittyvää esimerkkitapausta, jossa työntekijä tai yrittäjä lähtee autollaan Helsingistä työmatkalle Ouluun työnantajansa tai yrityksensä toimipaikkaan, ja vastaamaan, onko hotellilta ns. toissijaiseen työpaikkaan ajettu matka työmatka vai ei. Tähän vain 15 % vastaajista osasi vastata oikein: matka hotellilta yrityksen toimipaikkaan ei ole työmatka. Yksikään alle 24-vuotias ei osannut vastata kysymykseen oikein.

Matkakulut yleisin henkilöverotuksen oikaisuvaatimusten aihe

Verohallintoon tehtiin vuosina 1996­­–2013 kaiken kaikkiaan 55 901 henkilöverotukseen liittyvää oikaisuvaatimusta. Lähes viidennes oikaisuvaatimuksista (11 075 kpl) koski matkakuluja. Näistä suurin osa koski oman auton käyttöä (7 647) ja loput julkisia kulkuneuvoja.

ABAXin sähköiset ratkaisut lyövät monta kärpästä yhdellä iskulla: ne palvelevat niin yrittäjiä, palkanlaskentaa kuin verottajaa asianmukaisella raportoinnilla epätarkkojen manuaalisten ajopäiväkirjojen sijaan. Lisäksi seuranta vähentää työajan ulkopuolella tehtäviä ajoja.

TNS Gallupin tutkimuksen teetti ABAX Finland Oy.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jarkko Jaakkola, ABAX Oy, 040 525 9336

Aineisto kerättiin TNS Gallup Oy:n Gallup Kanava -vastaajapaneelissa 5. – 10.6.2015.

Yhteensä tehtiin 526 haastattelua, 60 % vastanneista ei ajanut lainkaan korvattavaa työajoa. Tutkimuksessa kysyttiin kolmea asiaa: kilometrikorvattavien ajojen ajaminen, korvattavien kilometrien määrä ja esimerkkitapausta työmatkasta Helsingistä Ouluun.

Tutkimuksen kohderyhmä oli maamme työssäkäyvä 18-vuotias väestö (pl. Ahvenanmaan maakunnassa asuvat).

Tilastollinen virhemarginaali on noin 4,5 prosenttiyksikköä suuntaansa