Olli-Oivanen-ABAX.jpg

Toimitusjohtajan kynästä: Katsaus vuoteen 2017

Vuosi 2018 lähestyy hiljalleen uusine haasteinen, mutta ennen sitä lienee paikallaan sanoa muutama sana vuodesta 2017.

Kuluvaa vuotta leimaa vahvasti kasvu niin ABAX Finlandin kuin asiakkaidemmekin näkökulmasta. Uusia asiakkaita on tullut tasaisesti lisää läpi vuoden ja vanhat, jo olemassa olevat asiakkaat, ovat olleet aktiivisia lisätilausten muodossa. Voidaankin ajatella, että sähköisten ajopäiväkirjojen lisätarve heijastaa Suomen taloudellista kehitystä hyvin laajasti. Jos yritys tilaa ajoneuvoihin lisää laitteita, merkitsee se käytännössä sitä, että toiminnan voidaan ajatella kasvaneen.

Voinkin vahvistaa oman toimialani näkökulmasta Suomen talouden elpymisen. Erityisesti erilaisen korjaus- ja uudisrakentamisen merkittävä kasvu on huomattavissa jo pelkästään tämän toimialan aktiivisuutena sähköisten ajopäiväkirjojen hankkimista kohtaan.

Korjaus- ja uudisrakentamisen kasvu heijastuu laajasti myös koko yhteiskuntaan, ja tätä kautta usean eri toimialan yritykset pääsevät kasvattaman liiketoimintaansa myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Tämä taas tuo ABAX Finlandille paljon positiivisia mahdollisuuksia liittyen kasvuun ja tuotteiden kehittämiseen.

Kuitenkin on hyvä muistaa, että kasvu ei yksin riitä, vaan pitää huomioida myös palveluiden ja tuotteiden korkea laatu. Meillä ABAXilla on keskitytty kuluvana vuonna yhä enemmän laadun ja asiakastyytyväisyyden optimointiin ja samalla trendillä tulemme jatkamaan myös vuonna 2018. Laatu ja sen merkitys asiakastyytyväisyydelle tulisi olla se ohjenuora, mitä pitäisi seurata yrityksen toimialasta riippumatta.

Olen myös havainnut kuluvana vuonna sen miten monessa isossa yrityksessä on kuunneltu ”kentän” ääntä, eli otettu huomioon työntekijöiden toive sähköisten ajopäiväkirjojen hankkimiseksi. Voidaankin todeta, että Suomessa ihmiset ovat keskimääräistä valveutuneimpia sähköisten ajopäiväkirjojen ja yleensä digitalisaation tuomista hyödyistä verrattuna moneen muuhun Euroopan maahan.

Vaikka uudenvuoden tinoja ei ole vielä valettu, niin esitänkin toivomuksen hieman etukäteen siitä, että vuosi 2018 olisi meille kaikille toimialasta riippumatta eräänlainen yhteispelin vuosi, koska vain yhdessä tekemällä voimme jatkaa yrityksinä kasvun tiellä.

Olli Oivanen