Photo illustrating a telematics cloud

Telematiikka mukana liikenteen kehityksessä

Aikaisemmin kerroin blogissa kuinka digitalisaatio on vaikuttanut muun muassa ajopäiväkirjojen kehityksessä. Jatkan samaa linjaa ja totean, että telematiikka tulee ja valtaa alaa myös ajoneuvojen hallinnassa. Siis hetkinen. Paljon hienoja sanoja, mutta mistä me oikeasti puhumme?

Suora siteeraus Wikipediasta: "Telematiikka on langattoman viestinnän ja paikkatiedon yhdistämistä informaatioteknologian ja automatiikan avulla. Sana telematiikka on yhdistelmä sanoista teletekniikka ja informatiikka. Tunnetuimpia telematiikan teknisiä sovelluksia ovat GPS-paikannuslaitteet, erilaiset navigointijärjestelmät - -".

Langatonta viestintää ja paikkatiedon yhdistämistä. Kuulostaa suoraan sähköisen ajopäiväkirjan kuvaukselta yksinkertaisimmillaan.

Mutta terminä telematiikka ei ole uusi. Tiehallinnon "Uudet teknologiat liikkumisen tukena: Liikenteen telematiikka" -julkaisussa vuonna 2002 avattiin hieman liikenteen telematiikkaa, miten sitä pyritään hyödyntämään ja mihin sitä tarvitaan. Jo silloin todettiin, että liikennevaloja voidaan ajatella ensimmäisenä liikenteen telematiikkasovelluksena.

Julkaisussa todetaankin, että telematiikan avulla pyritään älykkääseen liikkumiseen ja kuljettamiseen, ja sen avulla voidaan ratkaista liikennejärjestelmän ongelmia ja tehostaa ennakoitavuutta. Telematiikan kerrottiin olevan "tärkein liikenteen toimintaa muuttava ja kehittävä tekijä".

Suomen kuljetusoppaan sivuilla taas kerrotaan telematiikan eduista näin: "Erilaiset laskenta- ja seurantatehtävät on voitu tietokoneen avulla hoitaa ratkaisevasti tehokkaammin kuin aikaisemmin. Langaton tiedonsiirto on tuonut aivan uudenlaisia mahdollisuuksia yritysten sisäisen tiedon välittämiseen."

Samaisella sivustolla myös todetaan, että nopeasti kehittyneen liikkuvan tiedonsiirron avulla mahdollistetaan liikkuvan työntekijän yhdistäminen yrityksen tietojärjestelmiin. Lisäksi asiat voidaan käsitellä valmiiksi mobiilipäätteen avulla, jolloin vältytään tietojen jälkikäsittelyltä ja ylimääräiseltä hallinnolliselta työltä. Paljon siis samoja asioita mistä me ABAXilla usein puhumme.

Palatakseni lopuksi vielä tiehallinnon julkaisuun, en malta olla nostamatta erästä lausetta esille;"On ilmeistä, että vuoteen 2010 mennessä maahamme syntyy runsaasti uusia liikennetelematiikan palveluita. Tällaisia ovat erilaiset paikkasidonnaiset liikenteen tiedotuspalvelut sekä kaluston ja kuljetusten hallintapalvelut, jotka perustuvat digitaalisiin väylä- yms. tietokantoihin."

Oikeassa olivat.

Lähteet:

Wikipedian artikkeli: Telematiikka. 27.6.2016. Viitattu 21.11.2016

Matti Roineen ja Risto Kulmalan julkaisu, pdf. Uudet teknologiat liikkumisen tukena: Liikenteen telematiikka. 5.9.2002. Viitattu 21.11.2016.

Suomen kuljetusoppaan www-sivut. Telematiikka. Viitattu 21.11.2016