shutterstock_229125064.jpg

Telematiikan nousu vuonna 2015

Telematiikkajärjestelmät ovat kasvattaneet suosiotaan roimasti, sillä niiden avulla mahdollistetaan useiden kalustonhallintaan liittyvien ongelmien ratkaiseminen kertaheitolla.

Markkinoilla on useita telematiikan toimittajia, mutta ABAX tarjoaa laajan kattauksen palveluja erityyppisille ajoneuvoille aina yritysajoneuvoista raskaampaan kalustoon. ABAX on sähköisten ajopäiväkirjojen markkinajohtaja Pohjoismaissa.

Telematiikkateknologia huolehtii kaluston turvallisuudesta

Yksi ratkaiseva tekijä telematiikan kasvuun on vaikutukset kaluston turvallisuuteen. Se mahdollistaa kaluston reaaliaikaiset sijaintitiedot, jolloin kuljettajia pystytään tiedottamaan tulevasta ruuhkasta, onnettomuuksista, sääolosuhteista ja paremmista reittivalinnoista. Telematiikkajärjestelmien avulla esimerkiksi kunnossapitotyötä tekevät yritykset pystyvät informoimaan henkilöstöään kohteista, jotka vaativat huoltotoimenpiteitä.

Kehittyvät palvelut laajentavat asiakaskuntaa

Yrityksien kalustovastaavat ovat jatkuvasti enemmän tietoisia pitkän aikavälin turvallisuus- ja säästöparannuksista mitä telematiikka voi tarjota. Tiukat säännökset ohjaavat löytämään kustannustehokkaan keinon parantaa kaluston suorituskykyä. Myös kuluttujat niin yksityisellä kuin julkisellakin puolella ovat aiempaa tietoisempia siitä, mitä hyötyjä telematiikan avulla on mahdollista saavuttaa.

Ei ole välttämättä epärealistista ajatella, että telematiikkaa olisi asennettuna suurimmassa osassa teillä liikkuvista ajoneuvoista yhden tai kahden vuosikymmenen sisään.

Tutustu ABAXin palveluihin tästä.

Lähde: Wex:n artikkeli: 4 Reasons Telematics is on the Rise in 2015". 15.7.2015. Viitattu 22.10.2015.