Photo of a stack of coins in front of a red car

Talouskriisi on nostanut Fleet Management –järjestelmät parrasvaloihin

Talouskriisin jälkiseuraamukset ovat saaneet yritykset keskittymään teknologiajärjestelmiin, jotka edesauttavat yrityksiä säästämään kustannuksissa ja kasvattamaan taloudellisia marginaaleja. Tämän asiayhteyden vuoksi näemme Fleet Management – järjestelmien merkittävän nousun kaikkialla Euroopassa.

Ajoneuvot ja erityisesti hyötyajoneuvot ovat olennainen osa useimpien Euroopan jäsenmaiden kansantaloutta. Kalustonhallintajärjestelmät ovat erittäin suosittuja ratkaisuja vallitsevissa olosuhteissa –  niiden käyttöönottoon liittyy erityisesti kaksi pääsyytä, jotka ajavat tuhansia eurooppalaisia yrityksiä etsimään teknisiä ratkaisuja parantaakseen niiden taloudellista tilannetta.

Pääsyyt Fleet Management –järjestelmien valitsemisessa ovat yleisesti ottaen taloudelliset ja hallinnolliset. Talouskriisi koskee toimialoja ympäri Eurooppaa rajusti. Joka tapauksessa monet yritykset – erityisesti rakennusalat ja kuljetusyritykset – näkevät valoa jälleen. Kustannustehokkuus vahvasti mielessä pitäen.

Tämä myös heijastuu hyötyajoneuvojen hallinnointiin. Erityisesti kasvavat polttoainekustannukset ovat olleet yksi pääsyistä Fleet Management –järjestelmien kasvuun. Pelkästään 10 – 20 % polttoainesäästöt ovat ratkaisevassa roolissa hallinnoitaessa yrityksen ajoneuvokalustoa.

Toinen tärkeä näkökulma järjestelmien nousuun on digipiirturitietojen helpompi saatavuus. Pieni osa toimittajista tarjoaa digipiirtureita, jotka mahdollistavat tietojen latauksen toimistolta käsin suoraan ajoneuvosta servereille ja pilvipalvelujärjestelmiin. Tämä säästää paljon aikaa yrityksiltä, huolimatta siitä kuinka paljon kalustoa yrityksellä on.

Englanti on yksi Euroopan markkinoista, jossa uusi teknologia on suurimmassa nousussa ja ollen samalla yksi kehittyneimmistä markkinoista. Yhteensä 4,1 miljoonasta hyötyajoneuvosta yli 33 prosenttia hallinnoidaan tänä päivänä Fleet Management –järjestelmillä.