Men in conteiner

Päivitimme arvojamme pysyäksemme mukana kasvussa

ABAX laajentaa kansainvälistä liiketoimintaansa ja meidän arvomme, missiomme ja visiomme tulisi kuvata yrityksemme tavoitteita mahdollisimman hyvin. Tämän vuoksi ABAX on päättänyt päivittää edellä mainitut asiat vastaamaan uutta identiteettiään.

ABAX laajentaa kansainvälistä liiketoimintaansa ja arvojen, mission ja vision tulisi kuvata yrityksemme kasvutavoitteita mahdollisimman hyvin. Tämän vuoksi ABAX on päättänyt päivittää edellä mainitut asiat vastaamaan uutta identiteettiään. 

Yrityksen identiteetti muuttuu aikojen kuluessa. Julkaistuamme strategiamme vuodelle 2022 haluamme selkeyttää myös arvomme, kulttuurimme ja strategisen johtamisen mallin yrityksessämme.

Luotuamme mission ja vision, joka sopii tarkasti ABAXin tavoitteisiin voimme sen avulla helpottaa liiketoimintaamme ja organisaatiomme suuntaa nyt ja tulevaisuudessa. Ydinarvomme antaa myös selkeän strategisen suunnan kaikille työntekijöillemme, jolloin voimme rakentaa kulttuurimme yhteistä perustaa. 

Arvojen pitää kuvata nykyisyyttä

Arvojen selkeyttäminen helpottaa työntekijää keskittymään ja seuraamaan niitä omassa työssään:

  • Arvomme määrittävät sen mihin yrityksemme uskoo ja niiden avulla pyrimme luomaan yrityksemme sisällä yhteisöllisyyttä 
  • Yrityksen arvot eivät ole pelkkiä sanoja, vaan ne antavat suuntaviivoja henkilöstön toiminnalle ja yrityksen odotuksille heitä kohtaan
  • Organisaation arvot vaikuttavat sisäisiin ja ulkoisiin suhteisiin
  • Ne eivät pelkästään määritä henkilöstön välisiä suhteita, vaan ohjaavat käyttäytymistä myös asiakkaita, yhteistyökumppaneita sekä eri sidosryhmiä kohtaan 
  • Arvoista on ainoastaan silloin hyötyä kun ne ovat jokapäiväisessä käytössä

 

Enthusiastic – innostunut on aina ollut luontainen arvo ABAXille. Haluamme suhtautua muutoksiin innokkuudella ja tarttua käsillä olevaan hetkeen. Olipa kyseessä sitten asiakas- tai yrityksen sisäinen tapaaminen, niin kohtaamme tilanteen aina positiivisella asenteella ja avoimella mielellä.

Innovative – innovatiivinen kuvaa erinomaisesti SaaS-yritystä, joka kehittää kaikki palvelunsa itse. Kehitämme jatkuvasti innovatiivisiä ratkaisuja, joilla pyritään auttamaan asiakasta yhä järkevämpään ja tehokkaampaan yritystoimintaan. 

Sustainable – kestävä kehitys ilmentää ABAXin ydintä yrityksenä. Ulkoisesti se näkyy siinä että kehitämme tuotteita, jotka auttavat asiakkaita olemaan ympäristöystävällisempiä. Yrityksen sisällä tavoitteenamme on olla hiilineutraali vuoteen 2022 mennessä.

ABAXin Missio

Missio kuvaa organisaation tai liiketoiminnan yleistä suuntaa ja sen tulisi antaa vastaus kysymykseen: Mikä on ABAXin päätavoite?
ABAXin uusi missio:

“Sustainable solutions for a connected world”

ABAXin Visio

Visiomme on tarkoitus inspiroida sekä olla yrityksellemme pitkän tähtäimen tavoite.
ABAXin uusi visio: 

“Simply connected”

Uudet arvomme, missio ja visio vahvistaa yritystämme SaaS-palveluiden edelläkävijänä.

Sandra Lindberg, Head of Corporate Communications