Morten-Rakke-People-Kenneth-White-Car.jpg

Onko yrityksesi valmis verotarkastusta varten?

Ajantasainen ja oikea dokumentaatio on ensisijaisen tärkeää verotarkastuksen kannalta. Varsinkin ajopäiväkirjat ovat usein verottajan kiinnostuksen kohteena.

Pia Ansamäki kirjoittaa 10.9.2015 julkaistussa "Apua – verotarkastus!" –postauksessa kokemuksiaan verotarkastuksista. Vaikka postauksen lopussa keskitytäänkin enemmän ravintola-alan verotarkastuksiin, koskee samat käytännöt kaikkia aloja. Ansamäki kertoo yrittäjien usein säikähtäneen, kun heille ilmoitettiin tulevasta verotarkastuksesta. Hän joutui tarkentamaan yrittäjille, että tarkastuksia tehdään monenlaisiin yrityksiin eikä ainoastaan yrityksiin, joihin liittyy epäilys verojen oikeinmaksusta.

Mitä verotarkastuksissa käydään läpi?

"Yritys joutuu verotarkastuksen yhteydessä käyttämään aikaa siihen, että toimittaa tarkastajille kirjanpito- ja muut tarvittavat dokumentit ja käy yrityksen asioita läpi tarkastuksen alku- ja loppupalavereissa.

Usein tarkastajat myös tutustuvat yrityksen toimitiloihin, ja välillä joudutaan selvittämään asioita kirjanpitäjän kanssa, jotta kinkkisiin kysymyksiin saadaan vastaus."

Ajantasainen ja oikea dokumentaatio on ensisijaisen tärkeää verotarkastuksen kannalta. Sen avulla yrittäjä pystyy vaivattomasti käymään yrityksen asioita läpi ja näyttämään esimerkiksi juuri ajopäiväkirjat yrityksen ALV-vähennettyjen ajoneuvojen osalta. Näin yrittäjä pystyy todistamaan, ettei ajoneuvoja ole käytetty muuhun kuin työajoihin. Mikäli ajoneuvoista vähennetään ALV, lukeutuu ajopäiväkirja tarvittaviin dokumentteihin verotarkastuksessa. Sähköisen ajopäiväkirjan avulla ajoneuvoihin ja niillä tehtyihin ajoihin liittyvät dokumentit ovat aina ajan tasalla ja tallessa turvallisilla palvelimilla. Ajopäiväkirjoja tulisi säilyttää 6 vuotta, mikäli verottaja niitä haluaa tarkastella. Jos yritys ei pysty osoittamaan, ettei yrityksen ajoneuvoilla ole ajettu yksityisajoja, verottaja arvioi itse niiden määrän. Lisäverot voidaan määritellä takautuvasti esimerkiksi kolmen viimeisen vuoden ajalta.

Ajopäiväkirja ja verotarkastus

Aukoton ajopäiväkirja on yrityksen ajoneuvojen ALV-vähennysten edellytys. Ajopäiväkirjasta tulisi käydä ilmi seuraavat tiedot koskien työmatkoja:

  • Ajon alkamis- ja päättymisaika
  • Ajon alkamis- ja päättymispaikka
  • Tarvittaessa ajoreitti
  • Matkamittarin lukema alussa ja lopussa
  • Matkan pituus
  • Ajon tarkoitus
  • Auton käyttäjä

Jos haluat tietää lisää sähköisistä ajopäiväkirjoista, ota yhteyttä asiakaspalveluumme!