Kalustonhallinta_valinta_blogi.jpg

Näin valitset yrityksellesi oikean kalustonhallintajärjestelmän

Kalustonhallinta voi parhaassa tapauksessa parantaa yrityksesi palvelunlaatua. Tiedätkö, mitä kannattaa ottaa huomioon, kun valitset yrityksellesi kalustonhallintajärjestelmää?

Miksi kalustonhallinta on tärkeää? 

Kalustonhallinta on useilla huolto-, rakennus- ja kuljetusalan yrityksillä mielessä, koska kalustonhallinnalla on mahdollista tehdä merkittäviä kustannussäästöjä, lisätä tehokkuutta sekä vähentää hävikkiä. Vaihtoehtoja on useita, joten juuri sen oikean ratkaisun löytäminen omalle yritykselle voi olla haastavaa.

Monet yritykset käyttävät edelleen esimerkiksi Exceliä, joka vaatii manuaalista kirjaamista, vaikka automatisoituja kalustonhallintajärjestelmiä löytyy markkinoilta. Osalla yrityksistä ei ole kalustonhallintajärjestelmää työkalujen tai laitteiden osalta lainkaan. Koska kalustosta ei ole pidetty minkäänlaista kirjaa, on hyvin todennäköistä, että se on ollut osasyynä tavaroiden katoamiselle.

Kalustonhallintajärjestelmän valinta

Miten sitten valitset juuri sen oikean järjestelmän, joka sopii parhaiten sinun yrityksellesi? Kun ryhdyt suunnittelemaan kalustonhallintajärjestelmän hankintaa, huomioi ainakin nämä asiat:

1. Määrittele tarpeesi

Aloita hankinnan pohtiminen vastaamalla kysymykseen, mihin tarvitset kalustonhallintaa. Jos kalustoasi esimerkiksi katoaa usein, joudutte käyttämään aikaa kaluston etsimiseen tai  hävikkiä on runsaasti, seurantaominaisuus on todennäköisesti tärkein hyöty.

Kalustonhallintajärjestelmä hankitaan yleisimmin seuraavista syistä:

  • Tarvitset kaluston sijaintitiedot.
  • Kalusto on jatkuvasti epäjärjestyksessä.
  • Kalustoa katoaa tai ne sekoittuvat muiden yritysten laitteistojen kanssa.
  • Kalustosi on päivittäin liikkeessä ja useiden eri työntekijöiden käytössä.
  • Samaa työvälinettä tarvitaan useammalla työmaalla.
  • Haluat tietää työvälineiden kulutuksen, seurata niidenelinkaaria tai saada ilmoituksia mahdollisista huoltotarpeista.

2. Yrityksesi kalusto

Minkälaisia työkaluja, laitteita tai koneita yritykselläsi on? Yritykselläsi saattaa olla käytössä enemmän raskasta kalustoa kuten traktoreita tai kaivureita tai pienempiä kannettavia työkaluja kuten poria tai hiomakoneita. Onko laitteistolla oma virtalähde vai ovatko ne virtalähteettömiä? Kalustosi määrittelee hyvin pitkälti, minkälaisen tunnisteen siihen voi asentaa. 

3. Huomioi olosuhteet, joissa työvälineitä käytetään

Kannattaa huomioida olosuhteet, joissa kalustontunnisteet tulevat pääsääntöisesti olemaan. Ulkokäytössä olevien laitteistojen tunnisteiden tulee kestää erilaisia sääolosuhteita ja muuta ulkotyöskentelyssä tulevaa kuormitusta. Esimerkiksi tarrakiinnityksellä asetettavat tunnisteet irtoavat usein helposti, koska ne eivät kestä kosteutta.

Kalustonhallinnan avulla on mahdollista vähentää kustannuksia, lisätä tuottavuutta, lyhentää läpimenoaikoja sekä parantaa palvelun laatua. Kustannussäästöt toteutuvat kun kaluston hankinta, käyttö ja kunnossapito on suunnitelmallista. Kustannussäästöt vaikuttavat suoraan työmaan tuottavuuteen. Kadonneen laitteiston etsimiseen kulutettu aika tai kaluston puuttumisesta johtuvat työkatkokset aiheuttavat viivästyksiä. Hyvä kalustonhallinta lyhentää läpimenoaikoja. Laatuvaatimuksetkin saadaan täytettyä, kun työvälineet ovat kunnossa ja työturvallisuusmääräysten mukaiset. Kun kaikki edellä mainitut asiat toteutuvat, on palvelu kaikin puolin toimivampaa ja parempaa.

Monilla yrityksillä on käytössään GPS-paikannin ajoneuvojen seuraamiseen, mutta ei työkalujen, koneiden ja laitteiden hallintaan. Tiesitkö, että GPS-seuranta sopii molempiin tarkoituksiin erittäin mallikkaasti?

ABAX Equipment Control -kalustonvalvonnan paikannustoiminnot ovat työvuorossa kellon ympäri kaikissa sääolosuhteissa. Tietyt tapahtumat, kuten laitteen manipulointiyritys tai sen poistuminen ennakkoon määritellyltä alueelta, laukaisevat hälytyksen ja radiomastosignaalien avulla helpotetaan laitteen löytymistä.

Lue lisää kalustonhallintaratkaisustamme