New Design on Driving Behaviour

Näin data auttaa sinua pidentämään omaisuutesi käyttöikää ja vähentämään käyttökustannuksia

Tiedätkö yrityksesi käyttämien ajoneuvojen ja työkalujen todelliset vuosikustannukset? Telematiikan ja siitä saadun datan avulla voit työskennellä älykkäämmin ja pidentää yrityksesi omaisuuden käyttöikää. Katso alta kolme eniten kuluja aiheuttavaa kohtaa ja lue, miten data auttaa saamaan kustannukset kuriin!

Kustannussäästöä älykkäämmällä autokannalla 

ABAX:in henkilökunta työskentelee päivittäin löytääkseen uusia tapoja asiakkaiden ajoneuvojen ja omaisuuden keräämän datan hyödyntämiseen. Tärkeimpänä päämääränä on auttaa kalustonhaltijoita tekemään toiminnoistaan kustannustehokkaampia ja tehdä heidän arjestaan hieman helpompaa.

Monella yrityksellä on valtavasti potentiaalia toimintansa tehostamiseen, kunhan kaluston päivittäin tuottama data valjastetaan hyötykäyttöön. Listasimme alle kolme kalustonhaltijoiden työhön liittyvää osa-aluetta, joiden aiheuttamiin kustannuksiin datan hyödyntäminen voisi tuoda merkittävää säästöä.

1. Korkeat ajonopeudet 

Voimakas kiihdytys ja kova jarrutus lisäävät ajoneuvojen kulumista ja kasvattavat siten merkittävästi huoltokustannuksia. 
 

Huono ajotapa voi lisätä ajoneuvokannan keskimääräisiä ylläpitokustannuksia 13 prosenttia, kun taas hyvä ajotapa voi vähentää niitä 12 prosenttia. *

Lightfoot.co.uk


On siis selvää, että huono ajotapa käy jo itsessään kalliiksi. Lisäksi menetetään laskutettavia työtunteja, kun sopivia ajoneuvoja ei ole käytettävissä. Ajoneuvon huoltoon käytettyjen tuntien tai päivien määrää saakin helposti alemmaksi, kun ajoneuvojen kuljettajilla ja omistajilla on paremmat tiedot ajotavan vaikutuksista ajoneuvon käyttöön. Näin toimittaessa yritysten ennustettavuus paranee. Samalla helpottuu sellaisten hankkeiden hallinnointi, joissa luotetaan käytettävissä oleviin ajoneuvoihin. Parempi liikennekäyttäytyminen johtaa myös ajoneuvon eliniän pidentymiseen, mikä jo itsessään tekee ajotavan optimoinnista fiksun toimenpiteen ajoneuvokannan omistajille. 

2. Tyhjäkäynti

Polttoaine on kaluston omistajien suurin menoerä – erityisesti fossiilisia polttoaineita käyttävien autojen osalta. Keskisuuri ajoneuvoja hallinnoiva yritys ei juurikaan voi vaikuttaa polttoaineen hintaan, mutta kuljettajien ajokäyttäytymiseen on sen sijaan helppo puuttua. Oikea ajotapa voi vähentää polttoaineen kulutusta – joidenkin yritysten kohdalla jopa erittäin merkittävästi.
 
Yksi suurista ajotavan haasteista on ajoneuvojen tyhjäkäynti, joka on Pohjoismaissa vielä verrattain yleistä. Tyhjäkäynti on nimittäin lähtökohtaisesti turhaa polttoaineen kulutusta, joka voidaan helposti välttää. Telematiikan avulla voidaan helposti tunnistaa eniten tyhjäkäynnillä olevat ajoneuvot ja optimoida niiden käyttötapaa taloudellisemmaksi.

3. Kadonneet työkalut

Viime vuosina työkalujen katoamiseen liittyvät kustannukset ovat kasvaneet huomattavasti. Oikea-aikainen data auttaa yrityksiä myös tämän ongelman selättämisessä. ABAX:in tekemien asiakastutkimusten mukaan keskimääräinen työntekijä etsii työkaluja vähintään 15 minuuttia päivässä. Jos yrityksessä on 10 työntekijää, tämä tarkoittaa 2,5 tuntia etsintää päivittäin. Nämä lyhyet 15 minuutin poran ja sahan etsinnät muodostavat siis 575 tuntia vuodessa. Tämä vastaa lähes 50 000 euron menetystä – ja tämä aikana, joka olisi voitu käyttää laskutettavaan työhön. 

Lue lisää ABAX:in tarjoamasta työkalujen paikannuksesta

Tämän päälle tulevat varkauksiin liittyvät kustannukset. Esimerkiksi Norjassa vakuutusyhtiöt raportoivat 14,5 miljoonan tulonmenetykset rakennustyömailla vuonna 2021**. Näistä luvuista puuttuvat kokonaan vähemmän arvokkaat laitteet, joiden katoamista ei koskaan ilmoiteta.  

Työkalujen ja muun pienemmän omaisuuden seurantalaitteiden avulla voit helposti minimoida etsintään käytetyn ajan ja saada nopean yleiskuvan kaikista työtehtävää varten tarvittavista laitteista – ja huolehtia myös siitä, että ne ovat mukana autossa työpäivän päättyessä.


Lähteet: 
*https://www.lightfoot.co.uk/news/2017/11/24/changing-driver-behaviour-can-help-environment-reduce-costs-protect-fleet/
** https://www.finansnorge.no/statistikk/skadeforsikring/kvartalsvise-statistikk-publikasjoner/skadestatistikk/