Lights in traffic

Miten taksialan yritykset voivat tehostaa toimintaansa

Pysyäkseen mukana kehityksessä yritysten tulee aika ajoin uudistaa toimintaansa ja etsiä uusia toimintatapoja toiminnan ja työn tehostamiseen, eikä taksiala ole poikkeus. Tämä on mahdollista hyödyntämällä omasta ajokalustosta kerättävää GPS-paikannukseen perustuvaa tietoa, joka auttaa yrityksiä tekemään parempia päätöksiä ja säästämään samalla kustannuksissa. 

Kun yrityksellä on käytettävissä reaaliaikaista tietoa omasta ajokalustostaan, kuljettajista ja heidän ajotavoistaan on mahdollista tehdä päätöksiä, jotka parantavat asiakaspalvelun laatua ja tuovat matkustajille turvallisuutta sekä saada yritykselle huomattavia säästöjä. Ratkaisevinta on se että kaikki tämä tieto on saatavilla yhdellä alustalla, missä ja milloin tahansa. 

Ajotapapalvelun avulla turvallisempi ja ympäristöystävällisempi ajokalusto

Taksialan yrityksille on elintärkeää säilyttää hyvä maine. Ajotapapalvelun avulla yritykset voivat seurata ja kannustaa kuljettajiaan parantamaan omaa ajotapaansa ja liikennekäyttäytymistä.

Ajotapapalvelu kartoittaa liikennekäyttäytymistä ja tunnistaa mahdolliset parannusta vaativat seikat työntekijöiden ajotavassa. Toisin sanoen ABAX Driving Behaviour ei ole ainoastaan hyödyllinen työkalu, joka mahdollistaa autokaluston ja kuljettajien ajotavan paremman hallinnan, vaan tuotteen avulla on myös mahdollista parantaa yrityksen tuottavuutta. 

Kuljettajille ajotapapalvelu tarjoaa työkalun, jonka avulla he kiinnittävät enemmän huomiota omaan ajotapaansa ja saavat konkreettisia ehdotuksia, miten sitä voidaan parantaa, jotta ajotapa olisi taloudellisempi ja turvallisempi. 

Ajotavan parantumisesta on yrityksille useita hyötyjä; ajokalusto kuluu vähemmän, korjausten tarve vähenee, tieliikenneonnettomuuksien riski pienenee, polttoainekulut pysyvät kurissa, ajokalusto on ympäristöystävällisempää ja yrityksen maine pysyy hallinnassa. Ajotapapalvelun avulla saadaan turvallisuutta niin kuljettajille kuin asiakkaillekin.

app with driving statistics

Alentuneet käyttökustannukset

Kun kuljettajien ajotavat ovat kunnossa polttoaine-, huolto- ja korjauskustannukset pienentyvät. Samalla kun ajotapa paranee ja tyhjäkäyntiajat pienentyvät saadaan entistä ympäristöystävällisempi ja turvallisempi ajokalusto palvelemaan asiakkaita.

Lue lisää ajotavan vaikutuksesta yrityksen ajokaluston kokonaiskustannuksiin.

ABAX ajotapapalvelu auttaa alentamaan auton käyttökustannuksia

Voit tarjota asiakkaillesi parempaa palvelua

Yrityksesi hyvä maine ja turvallinen ajotapa takaavat asiakkaillesi onnistuneen matkan ja erinomaisen asiakaskokemuksen. Taksialan yritysten tulevaisuus näyttää valoisalta, mikäli omaa toimintaa ollaan valmiita kehittämään entistä parempaan suuntaan uusilla tavoilla toimia.

Olisiko yrityksesi aika parantaa ajokaluston tehokkuutta ja asiakaspalvelun tasoa ajoneuvopaikannuksen avulla?

Tiedustele hintoja

Nostetaan yhdessä kalustonhallintasi ja
asiakaspalvelusi uudelle tasolle!

Hintatiedustelu